Vastaa kyselyyn nuorten mediataidoista!

Mediakasvatusseura tekee selvitystä suomalaisten ja korealaisten nuorten mediataidoista ja median käytöstä. Jos olet noin 15–25-vuotias, vastaa kyselyymme 21.4 mennessä!

Kyselyyn vastaamalla autat meitä ymmärtämään paremmin nuorten ajatuksia ja näkemyksiä, jotka liittyvät median käyttöön. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10–15 minuuttia. Voit jakaa tätä kyselyä eteenpäin vapaasti.

Selvitys ruotsinkielisistä toimijoista

Onko teillä ruotsinkielistä mediakasvatustoimintaa?

Mediakasvatusseura toteuttaa kevään 2014 aikana kyselyn, jonka avulla on tarkoitus kartoittaa ruotsinkielistä mediakasvatustoimintaa Suomessa. On tärkeää, että saamme vastauksia mahdollisimman monelta taholta yhteiskunnassa - järjestöiltä, julkisen sektorin toimijoilta, mediataloista ja yksittäisiltä toimijoilta.

Vastaa kyselyyn!

Mediakasvatatko lapsia tai nuoria? Koulutatko mediakasvattajia? Onko sinulla työssäsi käyttöä tutkimustiedolle? Millaista tietoa tarvitset ja onko tarvitsemaasi tietoa riittävästi saatavilla? Jos vastasit yhteen tai useampaan kysymykseen kyllä, vastaa Nuorisotutkimusverkoston verkkokyselyyn, jossa mediakasvatusalan toimijoilta kerätään näkemyksiä siitä, millaiselle alan tutkimukselle heillä olisi käyttöä / tarvetta omassa työssään.

Matkalla kohti medialukutaitoa

European Association for Viewers Interest EAVIn, Mediakasvatusseuran ja Otavan Opiston yhteistyönä tuotettu video johdattelee medialukutaidon käsitteen äärelle. Video sopii esimerkiksi aikuisten koulutustilaisuuksiin sekä vanhempainiltojen virikevideoksi. Videota voi käyttää myös opetuksessa.

 

 

 

Media & viestintä

Media & viestintä on tieteellinen julkaisu, jossa ilmestyy artikkeleita median, viestinnän ja journalismin tutkimuksen alalta. Lehdessä käsitellään viestintään liittyviä teemoja monipuolisesti, esimerkiksi mediakasvatuksen näkökulmasta. Lehdessä julkaistaan tieteellisiä artikkeleita, haastatteluita, keskustelunavauksia, katsauksia ja ajankohtaisia kirja-arvioita.

Takaisin ylös