22.11.2017

”Ethän sinä äiti heitä meidän peliohjelmia parvekkeelta?” : digitaalinen teknologia lasten kuvakirjoissa 2010-luvulla

Tutkija(t): Hanna Järvenpää

Toteutusorganisaatio: Viestintätieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto

Sijainti verkossa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201711212758

Julkaisuvuosi: 2017

Hanna Järvenpään pro gradu -tutkielma käsittelee 2010-luvun alkupuolen kuvakirjojen representaatioita digitaalisesta teknologiasta. Tutkielma pyrkii selvittämään teknologiaan liitettyjä merkityksiä ja merkitysten tuottamisen keinoja kuvakirjoissa yhdistellen lastenkirjallisuuden poetiikkaan mediakasvatuksellista näkökulmaa.

Lasten ja perheiden arkistunut teknologian käyttö herättää tällä hetkellä paljon keskustelua. Media- ja pelikasvatuksen tutkimuksessa on alettu hiljattain kiinnittää huomiota julkisessa keskustelussa näkyvään huolipuheeseen, jonka taustalla on aikuisten huoli teknologian haitallisista vaikutuksista lapsiin. Myös lasten- ja nuortenkirjallisuuden on aiemmin esitetty heijastavan aikuisten teknologiaan kohdistamia kielteisiä asenteita. Teknologiakeskustelun huolikeskeisyyden vuoksi ja aiemman lastenkirjallisuuden tutkimuksen pohjalta oletan sallivan tai positiivisen suhtautumisen teknologiaan olevan kuvakirjoissa vielä harvinaista. 

Tutkielman voit ladata täältä.

 • Viimeksi lisätty

 • Nuorisotiedon kirjasto

  Nuorisotiedon kirjasto
  Mediakasvatusseuran kirjat löytyvät Nuorisotiedon kirjastosta. Kirjojen ohella kirjaston tietokannasta löytyy myös mediakasvatus-aiheisia artikkeleita.

 • Media & viestintä -lehti

  Media & viestintä on tieteellinen julkaisu, jossa ilmestyy artikkeleita, haastatteluja ja keskustelunavauksia median, viestinnän ja journalismin tutkimuksen alalta. Media & viestintä on koko mediakenttää tutkiva aikakauskirja, jossa käsitellään viestintään liittyviä teemoja monipuolisesti, myös mediakasvatuksen näkökulmasta. Lehti ilmestyy verkossa open access -periaatteella.

  mediaviestinta.fi