18.1.2017Katri Schroderus

100 mediakasvatusideaa -kampanja juhlistaa satavuotiasta Suomea

Linkki materiaaliin: http://www.mediakasvatus.fi/100ideaa

Kohderyhmä:

Tuotantovuosi: 2017

Tuottaja: Mediakasvatusseura ry

SuomiFinland100-banneri_sininen_RGB_790x444

Mediakasvatus on Suomessa erittäin monimuotoista ja sitä toteuttavat aktiivisesti monet erilaiset toimijat ja organisaatiot. Kansainvälisesti tarkasteltuna olemme Suomessa mediakasvatuksen edistyksellisiä ja ennakkoluulottomia kehittäjiä, jotka pysyttelevät tiukasti teknologisen kehityksen ja ajan hermolla.

Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden kunniaksi ja osana Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa Mediakasvatusseura juhlistaa laadukasta suomalaista mediakasvatusta nostamalla esiin sen säihkyvimpiä helmiä vuosien varrelta. Mediakasvatusseura kokoaa yhteistyössä kaikkien alan toimijoiden kanssa sata mediakasvatusmateriaalia ja -vinkkiä kymmenen mediakasvatukseen liittyvän teeman alle: varhaiskasvatus, koulumaailma, nuorisotyö, mediasivistys, hyvinvointi, demokratiakasvatus, mediakriittisyys, uudet digitaaliset ja vuorovaikutteiset ympäristöt, elokuva- ja taidekasvatus sekä pelikasvatus.

Mikä teemoihin liittyvä materiaali, sivusto, julkaisu, tutkimus tms. tulisi ehdottomasti olla mukana? Ilmianna tärkeäksi kokemasi mediakasvatusmateriaali ja tule mukaan juhlistamaan satavuotista Suomea! Vinkkisi voit käydä lisäämässä listalle vuoden loppuun saakka täällä.

Juhlavuoden 2017 ajan julkaistaan kuukausittain kulloiseenkin teemaan liittyvät kymmenen materiaalia ja vinkkiä. Materiaalien julkaisuaikataulun sekä kuukausittaiset teemat löydät alla olevasta listasta, jonka yhteyteen päivitetään myös linkki kuukauden koosteeseen.

sivuille

10 x 10 = 100 mediakasvatusideaa

Helmikuu: varhaiskasvatus ja pienten lasten mediakasvatus (julkaistu 3.2.2017)
Vuoden 2016 varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin on ensimmäistä kertaa sisällytetty merkittäviä mediakasvatuksellisia painotuksia, kuten monilukutaito osana laaja-alaisia osaamiskokonaisuuksia. Helmikuun koosteeseen on kerätty varhaiskasvatuksen ammattilaisille, muille pienten lasten kanssa toimiville kasvatusalan ammattilaisille sekä vanhemmille suunnattua tietoa, tutkimuksia, materiaaleja ja vinkkejä mediakasvatustyön tueksi. Tutustu koosteeseen täällä.

100-ideaa-1-varhaiskasvatus

Maaliskuu: mediakasvatus nuorisotyössä (julkaistu 1.3.2017)
Koosteesta löytyy materiaaleja ja ideoita erityisesti digitaaliseen nuorisotyöhön liittyen. Media ja internet ovat nuorille keskeisiä toiminta- ja kasvuympäristöjä, ja mediakasvatus kuuluu jokaisen nuorisotyötä tekevän arkeen. Digitaalinen teknologia ja nuorten mediakulttuuri tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia nuorten parissa työskentelyyn. Tutustu koosteeseen täällä.

100-ideaa-2-nuorisotyo

Huhtikuu: koulumaailma ja monilukutaito (julkaistu 3.4.2017)
Koosteesta löytyy materiaaleja monilukutaidon opettamiseen ja edistämiseen kouluissa. Monilukutaito on osa uutta opetussuunnitelmaa ja myös mediakasvatus on osa monilukutaidon opetusta. Sen tehtävänä on johdattaa oppilaita kohti rikkaampaa mediasuhdetta ja monipuolisempia mediataitoja. Tutustu koosteeseen täällä.

100-ideaa-3-koulu

Toukokuu: mediasivistys – media aikuisten ja ikääntyneiden elämässä (julkaistu 3.5.2017)
Toukokuussa keskitytään aikuisten ja ikääntyneiden mediataitoihin. Millaisia asioita aikuiset ja ikääntyneet voisivat opetella kehittääkseen mediakriittisyyttään ja -taitojaan? Toukokuun kooste tarjoaa myös paljon käytännön vinkkejä digitaalisen median käyttöön ja teknologiayhteiskunnassa navigointiin. Tutustu koosteeseen täällä.

100 ideaa-4-aikuiset

Kesäkuu: hyvinvointi ja mediakasvatus (julkaistu 5.6.2017)
Mitä mahdollisuuksia digitaaliset ympäristöt tarjoavat nuorten mielen hyvinvointiin? Kesäkuun materiaalipaketista löytyy mm. erilaisia pelejä ja sovelluksia liittyen elämäntapoihin, apua median seksisisältöjen käsittelyyn nuorten kanssa sekä materiaalia tunteiden tunnistamisen ja mediavälitteisen vuorovaikutuksen tueksi. Tutustu koosteeseen täällä.

(Heinäkuu: Aurinkoista kesälomaa!)

Elokuu: elokuva- ja taidekasvatus (julkaistu 1.8.2017)
Miten elokuva- ja taidekasvatusta voidaan toteuttaa eri luokka-asteilla? Elokuun materiaalipaketista löytyy mm. oppimateriaalia kouluissa tehtävän elokuvakasvatuksen tueksi, tietoa elokuvien, televisio-ohjelmien ja pelien ikärajaluokittelusta, elokuvanteon eri osa-alueita käsitteleviä videotutoriaaleja, sekä lasten vuorovaikutustaitoja ja mielikuvitusta kehittäviä oppimistehtäviä. Tutustu koosteeseen täällä.

Syyskuu: uudet digitaaliset ja vuorovaikutteiset ympäristöt (julkaistu 4.9.2017)
Tutustumme verkkoyhteisöön, jossa vertaiset auttavat toisiaan. Esittelemme toimintamallin, jossa oppilaat auttavat sekä toisiaan että opettajiaan digitaalisten taitojen haltuunotossa. Nostamme esiin palvelun, joka pyrkii tarjoamaan konkreettisia välineitä puuttua verkossa rehottavaan vihapuheeseen. Lisäksi perehdymme tubettamiseen sekä videoiden teossa tarvittavaan välineistöön, etikettiin ja mainostamiseen. Tutustu koosteeseen täällä.

Lokakuu: pelikasvatus (julkaistu 2.10.2017)
Materiaali tarjoaa vinkkejä ja tietoa peleista ja pelaamiseen liittyvistä ilmiöistä. Esittelemme pelien tekemisestä ja pelialan ammateista kertovan lastentietokirjan, vapaaehtoisvoimin pyörivän esport -pelitalon, sekä viisi mielenkiintoista suomenkielistä oppimispeliä. Nostamme myös esiin uunituoreen pelejä ja pelaamista käsittelevän puheohjelman, sekä vuoden suurimman peliaiheisen teemaviikon. Tutustu koosteeseen täällä.

Marraskuu: mediakriittisyys, vihapuhe ja disinformaatio (julkaistu 3.11.2017)
Materiaalikosteessa käsitellään vihapuhetta ja disinformaatiota. Materiaali tarjoaa näköalan ajankohtaisiin sananvapauskysymyksiin, jotka näkyvät päivittäisessä mediamaisemassamme. Esittelemme ammattilaisten vinkkejä valeuutisten tunnistamiseen sekä vihapuheen ja konfliktiuutisoinnin kysymysten käsittelyyn mediakasvatuksessa. Tutustu koosteeseen täällä.

Joulukuu: demokratiakasvatus, globaalikasvatus ja osallisuus (julkaistu 5.12.2017)
Materiaalipaketissa tarkastellaan nuorten osallisuutta, vaikuttamista ja tietoisuutta globaaleista kysymyksistä mediakasvatuksen näkökulmasta. Materiaalit tarjoavat muun muassa oppaita demokratiakasvatukseen, oppimisympäristöjä globaaleista kysymyksistä ja tietoa nuorten mediavaikuttamisesta sekä verkon saavutettavuudesta. Materiaalipaketti valottaa mediakasvatuksen ja demokratiakasvatuksen tiiviitä kytköksiä ja auttaa liittämään demokratiaan, ihmisoikeuksiin ja vaikuttamiseen liittyviä aihealueita osaksi kasvatusta. Voit tutustua koosteeseen täällä.