DNA:n selvitys: Opettajat toivovat lapsille parempia nettitaitoja

Kesäkuu 25, 2013 - 09:37, Rauna Rahja

DNA:n koululaistutkimuksen mukaan valtaosalla yli 10-vuotiaista koululaisista on käytössään älypuhelin. Älypuhelin löytyy repuista myös tätä nuoremmilta, sillä noin puolella 7 – 8 -vuotiaista on älypuhelin käytössään. 7 – 8 -vuotiaista reilusti yli puolet (62 %) ja yli 10-vuotiaista valtaosa (95 %) saakin käyttää internetiä itsenäisesti. Opettajien mielestä lapset tarvitsisivat lisää tukea netin hallintaan.

Matkapuhelin on lähes kaikilla 7 - 12 -vuotiailla lapsilla. Puhelimen hankinnan ajankohta on säilynyt ennallaan: lapselle hankitaan yleensä matkapuhelin koulun aloittamisen yhteydessä ja yhdeksällä kymmenestä (92 %) 7 - 8 -vuotiaasta on käytössään matkapuhelin. Yli 10-vuotiaista suurimmalla osalla (65 %) on käytössään kannettava tietokone ja kolmasosalla tabletti.

DNA:n Koululaistutkimuksessa selvitettiin tänä vuonna 7 - 12 -vuotta täyttävien lasten matkapuhelimen ja tabletin käyttöä sekä vanhempien että opettajien näkökulmasta. Lisäksi tutkittiin, miten vanhemmat ja koulu ohjeistavat koululaisten matkapuhelimen käyttöä. Tutkimuksen toteutti puolueeton tutkimusyhtiö AddValue, ja siihen vastasi nettipaneelissa 386 vanhempaa ja puhelinhaastatteluin 100 lasten opettajaa.

Tutkimuksen mukaan kännykän ja netin käyttöä on ohjeistettu isossa osassa perheistä (88 %). Opettajat kuitenkin kokevat, että lapset tarvitsevat lisää tukea netin ja sosiaalisen median hallintaan erityisesti vanhempien taholta. Sosiaalisen median käyttöön opastetaan vain vajaassa neljäsosassa perheistä.

Puhelin hankitaan turvallisuuden takia, mutta moni ei mieti kokonaisvaltaisesti netin mukanaan tuomia riskejä ja uhkia. Opettajien ja vanhempien näkemykset eroavat selkeästi toisistaan: vanhemmista vain reilu kymmenesosa (14 %) kokee, että lapset tarvitsisivat enemmän tukea netin ja sosiaalisen median käytön hallintaan, kun taas opettajista peräti neljä viidestä on tätä mieltä.

Turvallisuudentunne on tutkimuksen mukaan vanhemmille suurin syy hankkia lapselleen matkapuhelin (91 %). Puhelinta ei hankita viihtymistä varten tai oppimisen tueksi. Sen sijaan tabletti hankitaan viihdettä varten sekä hyötykäyttöön kuten koulutehtävien tekemiseen. Samalla käy ilmi vanhempien kokevan tärkeäksi, että lapset oppivat käyttämään tietotekniikkaa.

Yli 10-vuotiaat käyttävät yhä enemmän internetiä ja heistä reilusti yli puolella (57 %) on datapaketti matkapuhelimessaan. DNA:n vuonna 2011 tekemän tutkimuksen mukaan matkapuhelimen datapaketti oli noin joka kymmenennellä (12 %) 10-vuotiaalla. Nettivideoiden katsominen, sosiaalisen median ja netin käyttö yleisesti ovat lisääntyneet selvästi vuodesta 2011.

Kooste tutkimustuloksista löytyy täältä.

Kommentit

Kirjoita uusi kommentti

VARMISTUS
Tämän kohdan tarkoitus on estää automatisoituja roskaposti-robotteja syöttämästä ei-toivottua sisältöä sivustolle.
3 + 13 =
Ratkaise tämä yksinkertainen matikkatehtävä ja kirjoita tulos ylläolevaan ruutuun. Esimerkiksi 1+3, kirjoita 4.

HUOM! Kommenteissa ei voi julkaista www-linkkejä.

OBS! Inga www-linkar i kommentarerna.

NOTE! No www-links in the comments.