Tiedätkö enemmän netistä kuin neljävuotias?

Marraskuu 5, 2013 - 16:22, sm.palmu

Marraskuun Media & Learning -uutiskirjeessä Martina Chapman kertoo Ofcomin julkaisemasta Children and Parents: Media Use and Attitudes -raportista. Ofcom julkaisee vuosittain medialukutaitoraportteja Iso-Britanniassa. Ofcomin vuoden 2013 raportti tarkastelee brittilasten asennetta ja käyttäytymistä mediaa kohtaan ja kuinka hyvin tai huonosti vanhemmat tietävät, miten lapset käyttävät uusia medioita ja mitkä ovat niihin liittyvät mahdollisuudet ja riskit. Näiden lisäksi raportissa tarkastellaan lapsien pääsyä ja omistajuutta mediaan sekä sen käyttöä.

Raportin päälöydökset:

  • Vuoteen 2012 verrattuna 5-15-vuotiaiden lasten kännyköiden käyttö on laskenut 49 prosentista 43 prosenttiin. Samaan aikaan tablettien käyttö kodeissa on kasvanut ja 5-15-vuotiaiden tablettien käyttö on kasvanut kolmikertaisesti vuoden aikana. Tablettien suosion kasvu on vaikuttunut muiden mediavälineiden (tv, radio, pelikoneet) määrään lasten huoneissa. Tutkimuksessa huomattiin myös, että 8-11-vuotiaat lapset eivät enää huoli ns. tavallisia kännyköitä puhelimikseen.
  • Lapset suosivat laitteita, joilla pääsee internettiin. Tämä kuvastaa lasten online-käyttäytymisen muutosta: kuinka he menevät nettiin ja mitä he tekevät netissä? Tablettien monitoiminnallisuus on tärkeää lapsille ja se korostuu myös 12-15-vuotiaiden älypuhelimien käytössä. Älypuhelinta käyttävät nuoret lähettävät tyypillisesti lähes 190 pikaviestiä viikossa. Älypuhelin on suosituin väline sosiaalisen median käytössä.
  • Televisiosisältöihin päästään käsiksi monella eri tavalla ja television katsominen ei ole enää sidottua aikaa ja paikkaan. Lapset arvostavat televisiosisältöjä ja ne ovat suosittuja. 8-11-vuotiaiden vanhemmat ovat vähemmän huolestuneita televisio-ohjelmien sisällöistä kuin aiemmin.
  • Sosiaalisen median sivustot ovat monipuolistuneet ja ensimmäistä kertaa lasten sosiaalisen median profiilien määrä on laskenut. Vanhemmat ovat valveutuneempia sosiaalisiin medioihin liittyvistä ikärajoista.
  • Tutkimuksessa huomattiin, että lasten sosiaalisen median profiilit näkyvät useammin vieraille ihmisille, vaikka suurin osa nuorista sanoo olevansa varmoja internetin käyttäjiä ja tietävänsä, kuinka netissä käyttäydytään turvallisesti. 
  • Suurin osa vanhemmista turvautuu jonkinlaiseen apuun turvatakseen lastensa netin käyttöä. Neljällä kymmenestä vanhemmasta on käytössä esto-ohjelmia laitteissa, joilla pääsee nettiin ja 9/10 kokee, että tällaiset apuvälineet lisäävät lasten turvallisuutta.
  • Suurin osa 5-15-vuotiaiden vanhemmista sanoo, että he tietävät tarpeeksi siitä, millaista on lasten turvallinen netin käyttö. Puolet vanhemmista kuitenkin kokevat, että lapset tietävät enemmän internetistä kuin he. 14 prosenttia 3-4-vuotiaiden vanhemmista ovat sitä mieltä, että lapset tietävät enemmän netistä kuin he itse.

Uusi teknologia tuo sekä uusia mahdollisuuksia että riskejä. Lapset tarvitsevat apua pontentiaalisten riskien ja tahattomien seurausten ymmärtämisessä medioiden käytössä. Lapset tarvitsevat aikuisten tukea ja apua, jotta he osaavat tehdä päätöksiä netissä. Myös vanhemmat tarvitsevat tukea ja tietoa, jotta he osaavat auttaa lapsiaan.

Artikkelin kirjoittaja Martina Chapman pitää esitelmän ja osallistuu keskusteluun raportin aiheista joulukuussa Brysselissä pidettävässä Media and Learning -konforenssissa.

http://news.media-and-learning.eu/files/Media-and-Learning-News_2013-11....

Kommentit

Kirjoita uusi kommentti

VARMISTUS
Tämän kohdan tarkoitus on estää automatisoituja roskaposti-robotteja syöttämästä ei-toivottua sisältöä sivustolle.
2 + 5 =
Ratkaise tämä yksinkertainen matikkatehtävä ja kirjoita tulos ylläolevaan ruutuun. Esimerkiksi 1+3, kirjoita 4.

HUOM! Kommenteissa ei voi julkaista www-linkkejä.

OBS! Inga www-linkar i kommentarerna.

NOTE! No www-links in the comments.