Julkaisut

Tähän osioon on koottu laajalti mediakasvatukseen liittyviä tutkimuksia, opinnäytteitä ja selvityksiä.

Yhteensä 328 julkaisua

Näkökulmia mediakasvatukseen

Heikki Kynäslahti, Reijo Kupiainen & Miika Lehtonen (toim.) 2007

Näkokulmia mediakasvatukseen -teoksen tavoitteena on tuoda esille mediakasvatuksen alalta sekä tutkimustietoa että kokemuksia käytännön sovelluksista. Teoksen ensimmäinen osa koskee mediakasvatuksessa tehtävää tutkimusta ja käsitteellistä määrittelyä. Jälkimmäisessä osassa esitellään erilaisia mediakasvatuksen hankkeita ja käytännön kokemuksia. Suomalaiselle mediakasvatukselle on viime ...

Tietoverkot taideväylänä − lunastus vai lupaus? Tietoverkkojen käyttö kuvataiteen tuntemuksen opetuksessa

Issakainen Anna-Maija 2004

Anna-Maija Issakainen tutkii  etäällä suurista kuvataidemuseoista asuvien nuorten mahdollisuuksia perehtyä kuvataiteeseen peruskoulun kuvataiteen opiskelun yhteydessä. Perehdyttämisen apuna käytettiin tietokonemediaa, erityisesti internetiä ja videoetäopetusta. Kokeilukoulujen etäisyys suurista taidemuseoista oli keskeinen ongelma. Tavoitteena on saada selville, auttaako ...

Children’s Media Barometer 2011: Media Use among 7–11-year-old Children and Their Experiences on Media Education

Saara Pääjärvi (edit.) 2012

This an English Summary of the Original Finnish Report. The goal of the research project of The Finnish Society on Media Education, funded by the Ministry of Education and Culture, was to study the media ...

Children’s Media Barometer 2010: The Use of Media among 0-8-year-olds in Finland

Sirkku Kotilainen (ed.) 2011

This an English Summary of the Original Finnish Report by the Finnish Society on Media Education.  A study on children’s media use was conducted by interviewing children and observing their media environment, and by a ...

Decades of Finnish Media Education

Reijo Kupiainen, Sara Sintonen & Juha Suoranta 2008

Decades of Finnish Media Education have been characterised by a desire to protect, safeguard and repel. The development of media technologies has regularly brought with it new tools and technologies, causing educators new concerns and ...

Finnish Media Education – Best Practises

Anniina Lundvall (edit.) 2009

This brochure highlights some successful Finnish projects and innovations that have furthered the cause of national media education. Some of these projects have concluded but they have brought into being permanent practices and guides, which ...

Finnish Media Education Policies – approaches in culture and education

Anniina Lundvall (edit.) 2009

This publication takes a review of the recent guidelines and practices in the media education field in Finland. The object of this publication is to reveal those areas of media education that are subject to ...

1 31 32 33
 • Viimeksi lisätty

 • Nuorisotiedon kirjasto

  Nuorisotiedon kirjasto
  Mediakasvatusseuran kirjat löytyvät Nuorisotiedon kirjastosta. Kirjojen ohella kirjaston tietokannasta löytyy myös mediakasvatus-aiheisia artikkeleita.

 • Media & viestintä -lehti

  Media & viestintä on tieteellinen julkaisu, jossa ilmestyy artikkeleita, haastatteluja ja keskustelunavauksia median, viestinnän ja journalismin tutkimuksen alalta. Media & viestintä on koko mediakenttää tutkiva aikakauskirja, jossa käsitellään viestintään liittyviä teemoja monipuolisesti, myös mediakasvatuksen näkökulmasta. Lehti ilmestyy verkossa open access -periaatteella.

  mediaviestinta.fi