Arkisto: Kriittisyys & Tulkinta

Materiaali 2017

100 mediakasvatusideaa -kampanja juhlistaa satavuotiasta Suomea

Mediakasvatus on Suomessa erittäin monimuotoista ja sitä toteuttavat aktiivisesti monet erilaiset toimijat ja organisaatiot. Kansainvälisesti tarkasteltuna olemme Suomessa mediakasvatuksen edistyksellisiä ja ennakkoluulottomia kehittäjiä, jotka pysyttelevät tiukasti teknologisen kehityksen ja ajan hermolla. Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden kunniaksi ja osana Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa Mediakasvatusseura juhlistaa laadukasta suomalaista mediakasvatusta nostamalla esiin sen säihkyvimpiä helmiä vuosien varrelta. Mediakasvatusseura kokoaa

Materiaali 2016

Huhumylly oikaisee perättömiä huhuja turvapaikanhakijoista

Huhumylly-sivusto kartoittaa uutisina esitettyjä rasistisia huhuja pakolaisista ja turvapaikanhakijoista. Sivun on toteuttanut talkoovoimin yhteistyössä kaksi journalistista kollektiivia, Kaivuri ja Sylttytehdas. Huhumyllyn tarkoitus on kerätä tietoa pakolaisia ja turvapaikanhakijoita koskevista huhuista ja nettihuijauksista. Sivustolla käsitellään vain Suomen rajojen sisältä alkaneita huhuja, jotka on luotettavissa lähteissä (ammattimaiset uutisvälineet ja poliisin tiedotteet) osoitettu virheellisiksi tai keksityiksi. Kartalle kootaan

Materiaali 2015

Tukea mediakasvatukseen varhaiskasvatuksessa

seura

Mediakulttuuri on lapsen keskeinen toiminta- ja oppimisympäristö, jossa lapset viihtyvät, oppivat ja ovat sosiaalisessa kanssakäymisessä.  Lapsi aloittaa mediaan tutustumisen esimerkiksi äänien, kuvien, satujen, elokuvien ja tablettien tarkastelusta. Media muotoutuu osaksi lapsen elämää ja näkyy esimerkiksi leikeissä. Se on parhaimmillaan elämysten sekä uusien tietojen ja taitojen lähde. Mediakasvatusta ei voi kuitenkaan erottaa muusta kasvatuksesta, sillä se nivoutuu kiinteästi

Hanke 24.11.2015

Mediakasvatuksella kansalaistaitoja Palestiinassa

Kansanvalistusseura toteuttaa vuosina 2015–2017 koulutushankkeen Mediakasvatuksella kansalaistaitoja Palestiinassa. Hanke on suunnattu Palestiinalaisalueen järjestötoimijoille, toimittajille ja julkisen sektorin työntekijöille. Mediakasvatuksella kansalaistaitoja Palestiinassa-hankkeen tavoite on lisätä kohderyhmän ymmärrystä median toimintatavoista järjestämällä käytännön työpajoja ja teoreettista koulutusta medialukutaidosta, journalismin etiikasta ja sosiaalisen median ja markkinoinnin merkityksestä yhteiskunnassa. Lisäksi se tarjoaa eri aloilla työskenteleville palestiinalaisille välineitä tuottaa ja arvioida kriittisesti tietoa

Materiaali 2015

Consumer Classroom – materiaalia kuluttajakasvatukseen

consumer

Consumer Classroom on EU:n laajuinen interaktiivinen sivusto kuluttajakasvatuksen ja valistuksen asiantuntijoille, opettajille ja valistajille. Sivustolle kootaan yhteen kuluttajakasvatusresursseja EU:n eri maista ja se tarjoaa yhteistoiminnallisia työvälineitä opettajalle ja kasvattajalle kuluttajakasvatuksen tueksi. Sivuston tarjoamien työvälineiden avulla voi suunnitella ja jakaa oppitunteja muiden opettajien ja oppilaiden kanssa. Medialukutaito on yksi materiaalien aiheista. Sivustolle kerätään materiaaleja eri EU:n kielillä, myös

Materiaali 2015

Käsikirja verkon vihapuheen torjumiseen

kirjanmerkit

Kirjanmerkit – käsikirja verkon vihapuheen torjumiseen ihmisoikeuskasvatuksen avulla -julkaisu on suunniteltu tukemaan Ei vihapuheelle -liikettä. Käsikirja auttaa opettajia ja muita kasvattajia käsittelemään vihapuheen ongelmaa niin virallisessa koulujärjestelmässä kuin sen ulkopuolellakin. Käsikirja on suunniteltu työskentelyyn 13–18-vuotiaiden kanssa, mutta harjoituksia voi muokata myös muille ikäryhmille ja erilaisille oppijoille sopiviksi. Käsikirja käsittelee vihapuhetta ihmisoikeuksiin liittyvänä ongelmana, ja harjoituksissa

Materiaali 2015

Media-avain – iloa elokuvista

media-avain

Media-avain on verkkopalvelu, jonka avulla 4-15-vuotiaiden vanhemmat voivat etsiä juuri heidän lapsilleen sopivia elokuvia. Palvelu antaa teatterilevitykseen tulevista elokuvista tietoa, jota ikärajat ja mainokset eivät tarjoa: Media-avain arvioi, minkä ikäiselle mikin elokuva on omiaan ja kiinnittää huomiota erityisesti myönteiseen sisältöön kuten hyviin roolimalleihin, onnistumisen kokemuksiin ja ajatuksia herättäviin tarinoihin. Palvelun tuottaa valtakunnallinen elokuvakasvatuksen asiantuntijajärjestö Koulukino.

Julkaisu 17.3.2015

Tulevaisuuden peruskoulu

Suomalainen koulutus on tunnustettu kansainvälisesti korkeatasoiseksi. Viime vuosina oppimistulosten kansalliset ja kansainväliset arvioinnit ovat kuitenkin osoittaneet, että perusopintojaan päättävien oppilaiden oppimistulokset ovat heikentyneet. Ensimmäiset merkit nuorten osaamistason laskusta havaittiin jo noin kymmenen vuotta sitten. Tällöin havainnot olivat vielä yksittäisiä ja paikallisia. Nyt osaamistason laskusta on kuitenkin jo useita havaintoja sekä kansallisissa että kansainvälisissä tutkimuksissa. Heikot

Materiaali 2015

Kamerakynän pedagogiikka – opettajan opas

kamerakyna

Kuvaaminen on pohjimmiltaan hyvin yksinkertaista: otetaan kamera ja näytetään sillä asioita. Koulutyössä ja oppimisen tukena kamerakynällä voi tutkia, tarkkailla, tallentaa, toistaa, sanoa, kirjoittaa ja koostaa. Käytännössä se voi tarkoittaa esimerkiksi lähiympäristön tutkimista ja sen kuvaamista. Opettaja voi yhdessä oppilaiden kanssa pohtia mitä eläimiä tai eläinten jälkiä lähimetsästä voi löytää? Mielikuvitusmatkoja voi harrastaa kuvittelemalla, miltä oma

Materiaali 2014

Kuvien tarinat – artikkeleita ja tehtäviä lapsen oikeuksien näkökulmasta

Kuvientarinat

Kuvien tarinat – artikkeleita ja tehtäviä lapsen oikeuksien näkökulmasta on osa Lapsen oikeudet media- ja taidekuvissa -hanketta (2014-2015), jossa Plan Suomen yhteistyökummaneina toimivat Lappeenrannan kaupunki (Saimaan mediakeskus, kasvatus ja opetustoimi ja Etelä-Karjalan taidemuseo), Suomen Valokuvataiteen museo, Tampereen kulttuurikasvatusyksikkö TAITE, Mudeopedagoginen yhdistys Pedaali r.y. ja asiantuntija Satu Itkonen. Julkaisu sisältää artikkeleita ja tehtäviä 7–12-vuotiaiden parissa työskentelyn avuksi.

1 2
  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat