Arkisto: Aikuiset / Ammattilaiset

Hanke 24.2.2015

MobiiliMetkaa Museossa – iloa ja oppia mediavälineiden avulla

Mediakasvatuskeskus Metkan ja Tekniikan museon yhteistyöhanke alkoi vuonna 2013 ja päättyi vuoden 2014 lopussa. MobiiliMetkaa Museossa – iloa ja oppia mediavälineiden avulla toimintamallissa esitellään lisättyä todellisuutta (augmented reality eli AR) hyödyntävä mediakasvatuksellinen työpajamalli, joka on suunnattu 9-12-vuotiaille lapsille. Toimintamalli on suunnattu museoiden yleisötyöntekijöille, mutta kaikki museopedagogiikasta ja mediakasvatuksesta kiinnostuneet voivat käyttää toimintamallia inspiraation ja ilon lähteenä omassa

Hanke 24.2.2015

Elokuvakasvatuksen palvelupaketti opettajankoulutuslaitoksiin

Koulukino tarjoaa elokuvakasvatuksen välineitä opettajankoulutuslaitoksille uuden Koulukino Laudatur -verkkopalvelun muodossa. Palvelu on tarkoitettu ainoastaan opettajankoulutuslaitosten didaktikkojen ja opiskelijoiden käyttöön. Vuonna 2014 käynnistynyt hanke on jatkoa vuosina 2012 ja 2013 Koulukinon ja Suomen elokuvakontaktin toteuttamalle laajalle yliopistojen opettajankoulutuslaitoksiin suunnatulle koulutuskiertueelle. Koulutuskiertueen palautteen pohjalta todettiin tarve pysyvämmälle media- ja elokuvakasvatuksen koulutukselle opettajankoulutuslaitoksissa. Vuonna 2014 alkaneen koulutuskiertueen konseptointihankkeen

Tapahtuma 16.2.2015

Planin Lapset kuvissa -koulutus

Miten taide- ja mediakuvia voidaan hyödyntää lapsen oikeuksien käsittelyssä? Miten saadaan lapset kiinnostumaan lapsen oikeuksista meillä ja muualla? Miten innostaa heitä keskustelemaan aiheista, jotka tuntuvat aluksi vierailta tai vaikeilta? Miten lapsen ääni kuuluu mediassa? Millaisena kehitysmaakuvasto näyttäytyy ja miten sitä voi tarkastella kriittisesti? Lastenoikeusjärjestö Plan järjestää opettajille ja muille kasvattajille suunnatun media- ja taidekasvatuskoulutuksen. Koulutuksessa

Materiaali 2014

Meidän jutusta tuttu -toimintamalli varhaiskasvatukseen

Mitä koulupäivään kuuluu? Mitkä ovat parhaita leikkejä päiväkodissa ja eskarissa? Mitä harrastusryhmästämme voisi kertoa muille videon välityksellä? Videot ova tapa esitellä itselle tuttua juttua toisille, esimerkiksi harrastuksen, eskarin tai koulun aloittamista miettiville lapsille. Niillä voidaan myös jakaa kokemuksia kodin ja päiväkodin tai eskarin ja ekaluokan välillä. Oman tekemisen ja tuottamisen kautta kehitetään medialukutaitoa, tullaan tutuiksi

Uutinen 4.2.2015

Uusi esteettisen lukutaidon työpaja Helsingissä

Otavan Opisto ja Otavan Opiston osuuskunta järjestävät Esteettisen lukutaidon kurssin helmikuussa Helsingissä. Kurssi on suunnattu opettajille ja ohjaajille. Mukaan ovat tervetulleita kuitenkin kaikki aiheesta kiinnostuneet. Kurssilla korostuvat havaitsemisen taidot sekä kyky virittäytyä tekemään tavanomainen uusin ja osin poikkeavin tavoin kauniiksi. Taito liittyy ennen kaikkea tutkivaan vaelteluun kaikenlaisissa ympäristöissä ja niiden dokumentoimiseen mobiililaitteilla. Keskeistä taidossa on

Materiaali 2014

Digisammon takojat – materiaali kasvattajille

Mistä Facebookin mainokset tietävät minne haluan matkustaa? Kuinka yksittäiset hakusanat voivat auttaa flunssaepidemian ennustamisessa? Yksittäisten netinkäyttäjien antamat ja heistä kerätyt tiedot kasaantuvat osaksi valtavaa tietomäärää, big dataa. Internetissä hajallaan oleva informaatio ja sen analysointi sisältää suuria mahdollisuuksia ja herättää myös paljon kysymyksiä. Big data on kuin oman aikamme digitaalinen Sampo. Materiaalin avulla voidaan pohtia omaa

Julkaisu 12.1.2015

MOOCiin menevä nuorisotyö – kirjoituksia digitaalisesta työotteesta

Joustava etäopetus digitaalisen työotteen vahvistajana. Mikrokirjaan on koottu kantaaottavia pohdintoja ja käytännön esimerkkejä niin nuorisotoimialalta kuin koulutuksen maailmasta. Kirjoituksissa tarkastellaan MOOCien teknisiä ja pedagogisia ratkaisuja sekä pohditaan, millaisia sisältöjä tällaisessa opetuksessa tulisi nuorisotyön digitaalisen työotteen kannalta käsitellä. Ammattikorkeakoulun pedagogista näkökulmaa on korostettu tietoisesti. MOOCit mahdollistavat myös nuorisotyön viemisen massiivisiin oppimisympäristöihin. Uusi teknologia vaatii uudenlaisia pedagogisia

Materiaali 2014

Dream Game – pelikasvatuksellinen menetelmä nuorisotyöhön

Dream Game on n. 90 – 120 minuuttia kestävä oppituntimainen menetelmä, jota voidaan vetää koululuokille tai nuorten ryhmille. Tavoitteena on saada nuoret tutkimaan omaa pelaamistaan, avata peleille annettujen ikärajojen merkityksiä ja tuoda esille pelaamisen hyviä puolia sosiaalisena harrastuksena. Menetelmä antaa nuorille mahdollisuuden keskustella pelaamisesta keskenään ja tuoda omaa pelimaailmaansa tutuksi myös aikuisille. Menetelmä on tarkoitettu

Tapahtuma 19.12.2014

Monilukutaidon perusteet -seminaari

Seminaarissa selvitetään monilukutaidon käsitteen lähtökohtia: mistä käsite on saanut alkunsa ja mitä sillä tavoitellaan. Seminaarin kohderyhmänä ovat perusasteen opettajat, rehtorit ja henkilökunta, mediakasvattajat sekä muut aiheesta kiinnostuneet kasvattajat. ILMOITTAUTUMINEN  (päättyy 19.2.2015 klo 12:00) Helsingin kaupungin työntekijät Helsingin kaupungin palveluksessa olevat voivat ilmoittautua Helsingin kaupungin koulutussivujen kautta tai suoraan täällä. Muut osallistujat Ilmoittautuminen sähköpostitse tai puhelimitse:

Hanke 10.12.2014

Mediataide osana mediakasvatusta

AV-arkki eli suomalaisen mediataiteen levityskeskus toteuttaa vuosina 2014-2015 hankkeen Mediataide osana mediakasvatusta, jota rahoittavat Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Svenska Kulturfonden. Kehityskohteena hankkeessa on media- ja taidekasvatukseen suunnattu verkkopalvelu Mediataide kasvattaa! Verkkopalvelu opastaa mediataiteen käyttöön opetuksessa. AV-arkin media- ja taidekasvatukseen suunnattujen opetusmateriaalien tavoitteena on tuoda luokkahuoneisiin kriittistä ajattelua, osallistuvaa toimintaa ja sisältöjen pohdintaa. Verkkopalvelu ja sieltä löytyvät opetusmateriaalit mahdollistavat

1 10 11 12 13 14 16
  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat