Arkisto: Aikuiset / Ammattilaiset

Tapahtuma 3.7.2014

Linkkipajat ja MobiiliMetkaa Museossa -koulutukset, Jyväskylä

Linkki – museot mediakasvattajiksi -hanke ja MobiiliMetkaa Museossa – iloa ja oppimista mediavälineiden avulla -hanke yhdistävät voimansa syksyn työpajoissa, jotka järjestetään samansisältöisinä Helsingissä, Jyväskylässä ja Rovaniemellä. Työpajat on suunnattu museotyöntekijöille, opettajille ja varhaiskasvattajille, opiskelijoille ja mediakasvattajille. Kahden päivän kokonaisuuden ensimmäisenä päivänä on Linkki-hankkeen ideatyöpaja, jossa kartoitetaan mediakasvatuksen jo olemassa olevia työmenetelmiä museoissa ja ideoidaan uusia.

Tapahtuma 3.7.2014

Linkkipajat ja MobiiliMetkaa Museossa -koulutukset, Rovaniemi

Linkki – museot mediakasvattajiksi -hanke ja MobiiliMetkaa Museossa – iloa ja oppimista mediavälineiden avulla -hanke yhdistävät voimansa syksyn työpajoissa, jotka järjestetään samansisältöisinä Helsingissä, Jyväskylässä ja Rovaniemellä. Työpajat on suunnattu museotyöntekijöille, opettajille ja varhaiskasvattajille, opiskelijoille ja mediakasvattajille. Kahden päivän kokonaisuuden ensimmäisenä päivänä on Linkki-hankkeen ideatyöpaja, jossa kartoitetaan mediakasvatuksen jo olemassa olevia työmenetelmiä museoissa ja ideoidaan uusia.

Tapahtuma 27.6.2014

Peruslukutaidosta monilukutaitoon – kirjasto, koulu ja uudet opsit -koulutus

Koulutus on suunnattu peruskoulun opettajille ja opetusta avustavalle henkilökunnalle sekä kirjastojen henkilökunnalle. Sisältö: Uusissa opetussuunnitelmissa esiintyvä monilukutaito ja monialaiset oppimiskokonaisuudet vaikuttavat koulun ja kirjaston yhteistyön sisältöihin. Mitä kirjastoammattilaisten pitäisi tietää uusista opseista? Kuinka kirjasto voi edistää koulun oppimistavoitteita? Miten opettajat – ja oppilaat – hyötyvät kirjastoyhteistyöstä? Koulutuksessa tarkastellaan monilukutaidon sisältöjä sekä muita opetussuunnitelman muutoksia, joissa

Tapahtuma 26.6.2014

Pelitaito-projektin loppuseminaari

Neljä vuotta sitten Pelitaito-projekti tarttui isoon haasteeseen lasten ja nuorten pelihaittojen ehkäisyssä. Pelitaito on ollut mukana edistämässä positiivista pelikulttuuria, asiallisen pelitiedon syntymistä ja leviämistä sekä herätellyt julkista keskustelua pelaamiseen liittyvistä aiheista. Projektin päättyessä on aika kokoontua pohtimaan yhdessä aiheesta kiinnostuneiden toimijoiden kanssa pelikasvatuksen jatkumista Suomessa ja viemään eteenpäin pelisivistystä. Tervetuloa Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Pelitaito-projektin

Tapahtuma 20.5.2014

Kuopion Vilimit 2014

Juhlien juhlaa Kuopion Vilimeillä! Kuopiossa juhlitaan ensi syksynä oikein olan takaa: elokuvateatteri Kuvakukko täyttää 75 vuotta, suomalainen animaatio 100 vuotta, Chaplinin Kulkurista on kulunut 100 vuotta, Minna Canthin syntymästä 170 vuotta ja Suomalaisen mediataiteen levityskeskus AV-arkki juhlii 25. vuottaan. Juhlat näkyvät Vilimien ohjelmistossa etenkin musiikin muodossa. Luvassa on mykkäelokuvien livesäestyksiä ja tuoreita musiikkielokuvia. Ohjelmassa on

Julkaisu 18.12.2012

Media ja lasten hyvinvointi

Duodecim tuottamassa artikkelikokoelmassa asiantuntijat Tampereen yliopistosta sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta pohtivat lasten suhdetta mediaan ja median vaikutuksia. Lapset käyttävät nykyään paljon erilaisia medioita, mutta suuri media-altistus voi lisätä kuitenkin lasten psykososiaalisen oireilun vaaraa, kuten aggressioita ja vaikeuksia käyttäytymisen säätelyssä ja keskittymisessä. Erityisesti mediaväkivallan ajatellaan olevan haitallista lasten hyvinvoinnin kannalta. Artikkeleissa pohditaan muum muassa aiheita:

Julkaisu 18.12.2011

Suhteissa mediaan

Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja ‑sarjan Suhteissa mediaan teoksessa mediatutkijat kirjoittavat artikkeleita, joissa pääpaino on mediasuhteissa. Painotus on vuorovaikutuksessa, johon yleisöt kuluttajina, käyttäjinä ja itse tekijöinä median kanssa asettuvat. Yleisöä onkin käsitteenä kritisoitu liikaa perinteiseen medianäkökulmaan painottuneeksi, johon eivät istu digiajan median vuorovaikutteisuus käyttäjiensä kanssa eikä omaehtoinen tekijyys. Teoksessa pohditaan olisiko sitten mediasuhteesta sosiokulttuurisia, toiminnallisia ja pedagogisia näkökulmia yhdistäväksi käsitteeksi? Medialla

1 10 11 12
  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat