Arkisto: Tutkijat

Uutinen 9.8.2017

Mediakasvatustietoutta selko- ja viittomakielellä

ERNOD – Erityisnuoret ja digiajan osallisuuden tukeminen monialaisissa toimintaympäristöissä -hankkeessa on tuotettu selko- ja viittomakielisiä materiaaleja Mediakasvatusseuran tuottamien mediakasvatusmateriaalien pohjalta. Mediakasvattajan muistilista– ja Mediakasvatus pähkinänkuoressa -materiaalit ovat nyt saatavilla sekä selko- että viittomakielisinä. Materiaalien avulla nuorten kanssa toimivien ammattilaisten valmiudet tukea ja mahdollistaa erityisnuorten osallisuutta kasvavat.

Materiaali 2017

100 mediakasvatusideaa -kampanja juhlistaa satavuotiasta Suomea

Mediakasvatus on Suomessa erittäin monimuotoista ja sitä toteuttavat aktiivisesti monet erilaiset toimijat ja organisaatiot. Kansainvälisesti tarkasteltuna olemme Suomessa mediakasvatuksen edistyksellisiä ja ennakkoluulottomia kehittäjiä, jotka pysyttelevät tiukasti teknologisen kehityksen ja ajan hermolla. Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden kunniaksi ja osana Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa Mediakasvatusseura juhlistaa laadukasta suomalaista mediakasvatusta nostamalla esiin sen säihkyvimpiä helmiä vuosien varrelta. Mediakasvatusseura kokoaa

Uutinen 19.10.2016

Iltapäiväseminaari lapsiin kohdistuvasta online-markkinoinnista

Kilpailu- ja kuluttajavirasto järjestää maanantaina 21.11.2016 klo 13.00 – 15.00 iltapäiväseminaarin lapsiin kohdistuvasta online-markkinoinnista. EU:n komissiolta on valmistunut tänä vuonna tutkimus, jossa on selvitetty verkkopelien, mobiilisovellusten ja sosiaalisen median sisältämän markkinoinnin vaikutuksia alaikäisiin. Tutkimus antaa tietoa muun muassa siitä, miten eri-ikäiset lapset ymmärtävät heihin verkossa kohdistetun markkinoinnin ja miten eri markkinointimuodot tehoavat lapsiin. Iltapäivän ohjelma:

Julkaisu 14.11.2014

EU Kids Online -verkoston julkaisu 2014

EU Kids Online -verkosto on tutkinut lasten internetin käyttöön liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia vuodesta 2006 lähtien. Lapsiin ja mediaan liittyvillä kysymyksillä on taipumus herättää vahvoja pelkoja ja tunteita. Eu Kids Online  -verkoston tutkijat pyrkivät selvittämään mitä lapset itse tekevät, miltä heistä tuntuu ja mikä heille on haitallista. Keskeisimmät tulokset painottuvat lasten yksilöllistyvään netin käyttöön sekä

Tapahtuma 19.9.2014

Media & Learning -konferenssi Brysselissä

Vuosittaisen konferenssin tarkoituksena on saattaa yhteen kaikki omassa työssän medialukutaitoa edistävät tahot. Konferessissa keskustellaan tarpeesta sisällyttää digitaidot ja medialukutaito Eurooppalaiseen työvoimaan sekä siitä,kuinka päättäjät vakuutetaan digitaalisen osaamisen ja medialukutaidon tärkeydestä koulutuksen joka asteella. Konferenssi on tarkoitettu kaikille median ja mediakkasvatuksen alalla työskenteleville henkilöille sekä ogranisaatioille. Tämän vuoden pääteemana on siirtyminen passiivisesta aktiiviseksi median käyttäjäksi opetuksessa

Tapahtuma 17.9.2014

Lasten ja nuorten kuuleminen – parempi paperilla kuin käytännössä?

Nuorisotutkimusseura järjestää seminaari- ja keskustelutilaisuuden, jossa pohditaan lasten ja nuorten kuulemisen tapoja ja mahdollisuuksia. Lasten ja nuorten kuulemisen tärkeydestä vallitsee yksimielisyys, mutta miten lain kirjain toteutuu käytännössä? Missä asemassa lapset ja nuoret ovat tutkimuksen tiedonlähteinä, päätöksenteon osallisina ja palvelujärjestelmän asiakkaina? Tilaisuuden puheenjohtajana toimii Nuorisotutkimusverkoston tutkimusjohtaja Leena Suurpää.Tutkijat purkavat kuulemisen tematiikkaa hiljattain valmistuneiden ja käynnissä olevien

Julkaisu 17.9.2014

Nuorisotyö bloggaa -opas

Nuorisotyö bloggaa on opas blogien ja blogitoiminnan hyödyntämiseen nuorten parissa tehtävässä työssä. Opas lähestyy aihetta nuorisotyöllisestä näkökulmasta ja pohjautuu erilaisiin hyviin käytäntöihin, joita nuorisotyössä on blogien parissa tehty. Oppaan tavoitteena on antaa lukijalle eväitä ja näkökulmia blogitoiminnan järjestämiseen sekä kannustaa median ja internetin hyödyntämiseen oman kohderyhmän kanssa. Opas on tarkoitettu kaikille, joilla on kiinnostusta hyödyntää

Tapahtuma 15.9.2014

Erilaisen oppimisen hullut päivät Helsingissä

  Mikä? Apuvälineiden ja pelien ihmeellinen maailma. Maksuton, toiminnallinen erilaisen oppimisen päivä: Luentoja tietoiskuja, näytetunteja lukitarinoita keskusteluja lukineuvontaa Mitä? Apuvälineet Pelit ja pelilliset ympäristöt Kenelle? Erilaisille oppijoille vanhemmille ammattilaisille kaikille, joita erilainen oppiminen, monenlaiset tavat, keinot ja konstit kiinnostavat. Lisätiedot ja ohjelma: www.erilaistenoppijoidenliitto.fi puh. 09-4763 6666

Tapahtuma 9.9.2014

Vaikuta ja vaikutu – Uutta Vanhalla -juhlaseminaari

Jos olet kiinnostunut aiheista osaamisen kehittäminen ja suuntaaminen, oppimisen tehostaminen sekä pelillistäminen oppilaitos- ja yritysmaailmassa suuntaa Helsingin Vanhalle Ylioppilastalolle Vaikuta ja vaikutu -juhlaseminaariin marraskuussa. Juhlaseminaari on tarkoitettu oppilaitosjohdolle, opettajille, kouluttajille, henkilöston ja työyhteisöjen kehittäjille sekä kaikille osaamisen asiantuntijoille. Juhlaseminaarissa esitellään ajankohtaisia näkökulmia digitalisoitumisen tuomiin muutoksiin oppimisen, opettamisen sekä työyhteisöihin liittyen. Seminaari on samalla TIEKEn tutkintojen

Tapahtuma 8.8.2014

Vaikuttamisen uudet muodot -webinaarisarja 2014

Mitä nuoret haluavat vaikuttamisesta? Miten tulevaisuudessa vaikutetaan? Millaisia nuoret ovat työelämävaikuttajina? Voiko paikallisesti vaikuttaa globaalisti? Webinaarisarja on jaettu kuudelle illalle, josta kullakin on oma teemansa. Valitse itseäsi kiinnostava teemailta, tai tule mukaan kaikkiin tilaisuuksiin! Webinaarisarja järjestetään verkossa Adobe Connectin välityksellä klo 17.45 – 19.00 Ensimmäinen seminaari alkaa jo klo 17.30 ja sisältää varsinaisen luennon lisäksi myös

1 2
  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat