Arkisto: Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisu 18.5.2016

Matka Mediamaailmaan – opinnäytetyö mediakasvatuksesta varhaiskasvatuksessa

Eeva Lohen, Annika Nakkulan ja Jenni Viljamaan toiminnallisen opinnäytetyön aihe on mediakasvatus varhaiskasvatuksessa. Opinnäytetyön tutkimuskysymyksiä ovat: miksi mediakasvatus on tärkeää varhaiskasvatuksessa sekä miten mediakasvatusta voidaan toteuttaa varhaiskasvatuksessa. Opinnäytetyön toiminnallisen osuuden tavoitteena oli kehittää mahdollisia tapoja toteuttaa mediakasvatusta varhaiskasvatuksessa sekä tuottaa lapsille turvallisia ja mukavia kokemuksia median käyttämisestä valvotusti ja ikätasoon sopivilla tavoilla. Lohi, Nakkula ja

Julkaisu 23.3.2015

Turvallisesti netissä: Opas nettirikollisuudesta ja turvataidoista selkokielellä

Tämä opinnäytetyö käsittelee nettirikoksia ja turvataitoja. Nettirikollisuus on uusi ja kasvava haaste yhteiskunnalle. Useimmat internetinkäyttäjät eivät tiedä internetin vaaroista ja kuinka ne voi välttää, he tarvitsevat ohjausta internetin turvallisesta käytöstä. Jokaisella internetin käyttäjällä on oikeus yksityisyyteen ja loukkaamattomuuteen.

Julkaisu 23.3.2015

Lasten kirjastopalvelut ja niiden markkinointi Seinäjoella, Turkussa ja Vantaalla

Tämä opinnäytetyö esittelee Seinäjoen pääkirjaston, Vantaan Tikkurilan kirjaston sekä Turun pääkirjaston tarjoamiin lasten kirjastopalveluihin sekä näiden kirjastojen keinoihin markkinoida palveluitaan lapsiasiakkaille, heidän vanhemmilleen sekä lasten kanssa työskenteleville aikuisille. Lisäksi tekijä pohtii miten markkinoinnissa ollaan henkilökunnan omasta näkökulmasta tarkasteltuna onnistuttu ja mitä osa-alueita tulisi kehittää, jotta markkinoinnilla tavoitettaisiin mahdollisimman suuri joukko ihmisiä. Opinnäytetyön tavoitteena oli löytää uusia

Julkaisu 20.3.2015

Jeesari – verkkopalveluopas Karhuseudun nuorille

Tämän opinnäytettyön tilaaja on Porin kaupungin nuorisoyksikkö ja sen tarkoituksena oli luoda verkkopalveluopas Karhukuntien nuorille. Poin kaupungin nuorityöhön suunniteltu opas  haluttiin nettisivuksi, koska silloin opasta on helpompi päivittää ja pitää ajan tasalla. Sen lisäksi verkkomuotoinen palveluopas toimii mobiililaitteilla ja on kaikkien saatavilla. Palveluoppaan tarkoitus on helpottaa nuorta löytämään oikean auttavan tahon yhteystiedot samasta paikasta, jotta

  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat