Arkisto: Rahoitus

Uutinen 20.3.2018

OKM:n avustukset mediakasvatuksen kehittämiseen: haku auki!

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt haun avustuksiin, jotka on tarkoitettu mediakasvatuksen ja medialukutaidon sekä turvallisen mediaympäristön edistämiseen.

Uutinen 7.11.2017

Hae avustusta digitaaliseen nuorisotyöhön 15.11. mennessä!

Valtionavustukset digitaaliseen nuorisotyöhön vuodelle 2018 ovat nyt haettavissa. Haku päättyy 15.11. klo 16.15. Digitaalisella nuorisotyöllä tarkoitetaan avustuskriteereissä erilaisia nuorisotyön palveluja, menetelmiä ja toimintamuotoja, joissa hyödynnetään digitaalista mediaa ja teknologiaa. Hankkeessa digitaalisuutta voidaan hyödyntää eri tavoin esimerkiksi sisältönä, välineenä, toimintana ja toimintaympäristönä.

Uutinen 12.6.2017

Mediakasvatusseuralle Opetus- ja kulttuuriministeriön avustus mediakasvatuksen kehittämiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut mediakasvatukseen myönnetyt avustukset vuodelle 2017. Avustus on tarkoitettu mediakasvatuksen ja medialukutaidon sekä turvallisen mediaympäristön edistämiseen. Mediakasvatusseura ry:lle on myönnetty 15 000 euroa Nuorten mediataitojen vahvistamien pähkinänkuoressa -julkaisun tuottamiseen.

Uutinen 9.6.2017

Pelikulttuurin tutkimus Suomen Akatemian huippuyksiköiden joukkoon

Suomen ensimmäinen pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikkö aloittaa Tampereen yliopistossa vuoden 2018 alussa. Suomen Akatemian rahoittamassa huippuyksikössä tarkastellaan kulttuurin ja yhteiskunnan muutosta pelien kautta. Näkökulma ja tutkimushankkeen mittakaava on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen. Pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikköä johtaa informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median professori Frans Mäyrä Tampereen yliopistosta. Mukana ovat myös Olli Sotamaa Tampereen yliopistosta, Jaakko Suominen Turun yliopistosta ja Raine

Uutinen 3.3.2017

OKM:n avustus mediakasvatuksen kehittämiseen

Opetus -ja kulttuuriministeriö on julistanut haettavaksi yhteensä 360 000 euron avustuksen mediakasvatuksen ja medialukutaidon sekä turvallisen mediaympäristön edistämiseen. Avustukset kohdennetaan valtakunnallisiin hankkeisiin, joiden tavoitteena on vahvistaa erityisesti lasten ja nuorten ja erityisryhmien kriittistä medialukutaitoa sekä edistää kansalaisten kykyä toimia ja hyödyntää digitaalisen yhteiskunnan tarjoamia mahdollisuuksia täysmääräisesti ja turvallisesti. Avustuksia voidaan osoittaa mm. mediakasvatusosaamisen vahvistamiseen, mediakasvatusta

Uutinen 11.11.2016

Avustushaku digitaaliseen nuorisotyöhön 15.12. asti

Valtionavustukset digitaaliseen nuorisotyöhön vuodelle 2017 ovat nyt haettavissa. Avustusta haetaan siitä aluehallintovirastosta, jonka toiminta-alueella hanke toteutetaan. Hakemuksen on oltava perillä aluehallintovirastossa viimeistään 15.12.2016 klo 16.15. Digitaalisella nuorisotyöllä tarkoitetaan avustuskriteereissä erilaisia nuorisotyön palveluja, menetelmiä ja toimintamuotoja, joissa hyödynnetään digitaalista teknologiaa ja mediaa. Hankkeessa digitaalisuutta voidaan hyödyntää eri tavoin sisältönä, välineenä, toimintana sekä toimintaympäristönä. Avustusta voidaan myöntää

Uutinen 10.2.2016

Erityisavustus mediakasvatuksen kehittämiseen nyt haettavana

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julistanut haettavaksi mediakasvatuksen sekä turvallisen ja esteettömän mediaympäristön edistämiseen enintään 524 000 euroa. Myönnettävät avustukset kohdennetaan hankkeisiin, jotka vahvistavat kansalaisten, erityisesti lasten, nuorten ja erityisryhmien mediakasvatusta ja medialukutaitoa tai edistävät digitaalisten palveluiden turvallista ja esteetöntä käyttöä. Valtion vuoden 2016 talousarvion mukaan kulttuuripolitiikassa huolehditaan turvallisen mediaympäristön kehittämisestä ja edistetään medialukutaitoa, media- ja elokuvakasvatusta sekä

Uutinen 3.3.2015

Esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämiseen haettavana valtionavustuksia

Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi noin 17 miljoonaa euroa valtion erityisavustusta esi- ja perusopetuksen kehittämiseen, jolla vastataan tulevaisuuden vaatimuksiin ja oppimismotivaation vahvistamiseen. Avustusta voi hakea: 1) toimiin jotka edistävät opetuksen järjestäjien pedagogista ICT:n käyttöä. 2) tulevaisuuden esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin pedagogiseen kehittämiseen, joka panostaa oppimaan oppimiseen ja koulupudokkuuden ehkäisemiseen 3) koulutuksen toimiin, jotka edesauttavat oppilaiden

Seuran uutinen 23.2.2015

Mediakasvatusseuran vuosiavustus 2015

Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen on myöntänyt 3 002 000 euroa valtakunnallisille nuorisotyötä tekeville järjestöille. Veikkausvoittovaroista myönnetyn avustuksen sai 66 järjestöä. Mediakasvatusseuralle nuorisoyksikön tukea myönnettiin vuosiavustuksena 57 000 €. Rahoituksen turvin Mediakasvatusseuran perustyötä lasten ja nuorten kanssa toimivien palvelevana ja tukevana järjestönä voidaan jatkaa. Lue lisää: Myönnetyt avustukset 2015. Avustusta saavat järjestöt, joiden toiminnasta osa on

Uutinen 26.1.2015

OKM:n Mediakasvatuksen kehittämisavustukset haettavana

Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi enintään 524 000 euroa valtakunnallisille mediakasvatushankkeille, joiden tavoitteena on medialukutaidon ja turvallisen median käytön edistäminen Hyvä medialukutaito Suuntaviivat 2013-2016 – linjausten mukaisesti. Valtion vuoden 2015 talousarvion mukaan kulttuuripolitiikassa edistetään medialukutaitoa ja media- ja elokuvakasvatusta.Avustukset kohdennetaan kehittämishankkeisiin, joiden kohteena ovat alle 12-vuotiaat lapset tai alle 12-vuotiaden lasten kanssa toimivat huoltajat, kasvattajat,

1 2
  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat