Arkisto: Rahoitus

Uutinen 3.3.2017

OKM:n avustus mediakasvatuksen kehittämiseen

Opetus -ja kulttuuriministeriö on julistanut haettavaksi yhteensä 360 000 euron avustuksen mediakasvatuksen ja medialukutaidon sekä turvallisen mediaympäristön edistämiseen. Avustukset kohdennetaan valtakunnallisiin hankkeisiin, joiden tavoitteena on vahvistaa erityisesti lasten ja nuorten ja erityisryhmien kriittistä medialukutaitoa sekä edistää kansalaisten kykyä toimia ja hyödyntää digitaalisen yhteiskunnan tarjoamia mahdollisuuksia täysmääräisesti ja turvallisesti. Avustuksia voidaan osoittaa mm. mediakasvatusosaamisen vahvistamiseen, mediakasvatusta

Uutinen 11.11.2016

Avustushaku digitaaliseen nuorisotyöhön 15.12. asti

Valtionavustukset digitaaliseen nuorisotyöhön vuodelle 2017 ovat nyt haettavissa. Avustusta haetaan siitä aluehallintovirastosta, jonka toiminta-alueella hanke toteutetaan. Hakemuksen on oltava perillä aluehallintovirastossa viimeistään 15.12.2016 klo 16.15. Digitaalisella nuorisotyöllä tarkoitetaan avustuskriteereissä erilaisia nuorisotyön palveluja, menetelmiä ja toimintamuotoja, joissa hyödynnetään digitaalista teknologiaa ja mediaa. Hankkeessa digitaalisuutta voidaan hyödyntää eri tavoin sisältönä, välineenä, toimintana sekä toimintaympäristönä. Avustusta voidaan myöntää

Uutinen 10.2.2016

Erityisavustus mediakasvatuksen kehittämiseen nyt haettavana

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julistanut haettavaksi mediakasvatuksen sekä turvallisen ja esteettömän mediaympäristön edistämiseen enintään 524 000 euroa. Myönnettävät avustukset kohdennetaan hankkeisiin, jotka vahvistavat kansalaisten, erityisesti lasten, nuorten ja erityisryhmien mediakasvatusta ja medialukutaitoa tai edistävät digitaalisten palveluiden turvallista ja esteetöntä käyttöä. Valtion vuoden 2016 talousarvion mukaan kulttuuripolitiikassa huolehditaan turvallisen mediaympäristön kehittämisestä ja edistetään medialukutaitoa, media- ja elokuvakasvatusta sekä

Uutinen 3.3.2015

Esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämiseen haettavana valtionavustuksia

Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi noin 17 miljoonaa euroa valtion erityisavustusta esi- ja perusopetuksen kehittämiseen, jolla vastataan tulevaisuuden vaatimuksiin ja oppimismotivaation vahvistamiseen. Avustusta voi hakea: 1) toimiin jotka edistävät opetuksen järjestäjien pedagogista ICT:n käyttöä. 2) tulevaisuuden esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin pedagogiseen kehittämiseen, joka panostaa oppimaan oppimiseen ja koulupudokkuuden ehkäisemiseen 3) koulutuksen toimiin, jotka edesauttavat oppilaiden

Seuran uutinen 23.2.2015

Mediakasvatusseuran vuosiavustus 2015

Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen on myöntänyt 3 002 000 euroa valtakunnallisille nuorisotyötä tekeville järjestöille. Veikkausvoittovaroista myönnetyn avustuksen sai 66 järjestöä. Mediakasvatusseuralle nuorisoyksikön tukea myönnettiin vuosiavustuksena 57 000 €. Rahoituksen turvin Mediakasvatusseuran perustyötä lasten ja nuorten kanssa toimivien palvelevana ja tukevana järjestönä voidaan jatkaa. Lue lisää: Myönnetyt avustukset 2015. Avustusta saavat järjestöt, joiden toiminnasta osa on

Uutinen 26.1.2015

OKM:n Mediakasvatuksen kehittämisavustukset haettavana

Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi enintään 524 000 euroa valtakunnallisille mediakasvatushankkeille, joiden tavoitteena on medialukutaidon ja turvallisen median käytön edistäminen Hyvä medialukutaito Suuntaviivat 2013-2016 – linjausten mukaisesti. Valtion vuoden 2015 talousarvion mukaan kulttuuripolitiikassa edistetään medialukutaitoa ja media- ja elokuvakasvatusta.Avustukset kohdennetaan kehittämishankkeisiin, joiden kohteena ovat alle 12-vuotiaat lapset tai alle 12-vuotiaden lasten kanssa toimivat huoltajat, kasvattajat,

Uutinen 29.8.2014

Avustuksia opettajien pedagogisen ICT-käytön ohjaukseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää avustuksia, joilla kehitetään opettajien pedagogista ICT-käytön ohjausta.  Pedagogisella ICT-käytön ohjauksella tarkoitetaan tukea sellaisille opettajille, jotka haluavat ohjata muita opettajia käyttämään verkossa olevaa aineistoa ja digitaalisuutta hyväksikäyttävää opetusta. Lisäksi pedagogista ICT-ohjausta antavien opettajien tulee verkostoitua vastaavaa työtä tekevien kanssa, ja tukea opettajia verkostoitumaan, jotta saadaan mahdollisimman laajasti käyttöön uusia tapoja käyttää tieto-

Uutinen 26.6.2014

OKM: Lasten ja nuorten mediakasvatusta tuetaan 770 000 eurolla

Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen on myöntänyt lapsiin ja nuoriin kohdistuvien mediakasvatustoimenpiteiden kehittämiseen 770 000 euroa. Avustusta myönnettiin 14 valtakunnalliselle mediakasvatushankkeelle. Määrärahan avulla tuetaan mediakasvatuksen kehittämistä eri toimialoilla sekä mediakasvatusta koskevien toimintamallien ja menetelmien levittämistä.

Seuran uutinen 22.5.2014

Mediakasvatusseuran vuosiavustus 2014

Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki on myöntänyt kolme miljoonaa euroa valtakunnallisille nuorisotyötä tekeville yleisjärjestöille vuoden 2014 toimintaan. Avustussumma pysyi leikkauspaineista huolimatta lähestulkoon samana kuin viime vuonna. Mediakasvatusseuralle nuorisoyksikön tukea myönnettiin vuosiavustuksena 50 000 €. Rahoituksen turvin Mediakasvatusseuran perustyötä lasten ja nuorten kanssa toimivien palvelevana ja tukevana järjestönä voidaan jatkaa. Lue lisää: Myönnetyt avustukset 2014. Vuosiavustuksen lisäksi

Uutinen 13.5.2014

Yli 11 miljoonaa valtakunnallisille nuorisojärjestöille ja nuorisotyön palvelujärjestöille

Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen on myöntänyt 11 363 707 euroa valtakunnallisille nuorisojärjestöille ja nuorisotyön palvelujärjestöille vuoden 2014 toimintaan. Avustusta sai kaikkiaan 65 järjestöä. Avustukset myönnetään veikkausvoittovaroista. Suurimman avustuksen sai Suomen partiolaiset (1 270 000 euroa). Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää järjestöjen avustukset tulosperusteisesti. Arviointi tehdään suunnitellun ja toteutuneen toiminnan perusteella. Tulosperusteita ovat toiminnan laajuus, laatu

1 2
  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat