12.10.2016Mediakasvatusseura

Digitaalinen media tukee yhteisöllisyyttä ja kulttuurista osallisuutta

Erilaiset mediavälineet ja -sisällöt nivoutuvat osaksi jokapäiväistä arkeamme. Älypuhelinten, tablettien, läppärien, pelikonsoleiden, televisioiden, radioiden, sanomalehtien ja kirjojen kautta meille avautuu näkökulmia ja mahdollisuuksia maailmaan. Voimme erilaisten medioiden kautta etsiä ja saada tietoa ympäröivästä maailmasta tai voimme olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Toisaalta mediat tukevat toimintaamme, osallistumista ja antavat mahdollisuuden omien ajatustemme esittämiseen.

Media rakentaa siltoja ihmisten välillä
Media rikkoo rajoja ja tuo ihmisiä yhteen. Erilaisten sosiaalisten median palveluiden avulla ihmiset voivat reaaliaikaisesti olla yhteydessä ympäri maailman. Sosiaalisen median kautta kuka tahansa voi seurata astronauttien elämää jopa maapallon ulkopuolellakin. Erilaisten käännösohjelmien kautta ihminen voi ylittää myös kielimuureja. Videopuheluissa livetulkkaus on ainakin osittain ollut mahdollista jo ainakin kymmenen vuotta.

Erilaisten foorumien, keskustelupalstojen ja sosiaalisen median ryhmien kautta ihmisten on mahdollista tutustua toisiinsa, esimerkiksi samoista asioista kiinnostuneiden kanssa. Media voikin luoda väylän ystävyyssuhteille. Tuoreessa lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksessa selvisi, että reilu viidennes vastaajista on ystävystynyt netin kautta. Tutkimuksen vastaajista 72 prosentille yhteydenpito ystäviin on erittäin tärkeä syy käyttää mediaa. Itselle luontevia ilmaisun tapoja voi löytää moninaisten tekstien joukosta. Medioiden avulla voi ajatuksista kertoa esimerkiksi kuvin, videoin, äänin, hyödyntäen erilaisia tekstilajeja tai kerronnan tyylejä. Erilaiset mediaan liittyvät vuorovaikutustaidot kuuluvat olennaisesti medialukutaitoihin, joten kasvattajien on tärkeä kiinnittää huomiota siihen, kuinka niihin liittyvää osaamista voidaan parhaiten kehittää.

Media antaa avaimet kulttuurin uudistamiselle
Median käyttäminen ei ole vain erilaisten sisältöjen vastaanottoa vaan sen kautta voi myös tehdä paljon asioita. Media mahdollistaa myös tapoja itsensä ilmaisuun ja omaan mediatuottamiseen. Mediavälineiden ja erilaisten palvelujen kautta omia teoksiaan, ajatuksiaan ja näkemyksiä saa esille myös muille ihmisille. Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksen mukaan mahdollisuus itsensä ilmaisuun on yli puolelle 10–29 -vuotiaista ainakin jonkin verran tärkeä syy käyttää mediaa.

Median yhdistäessä ihmisiä, se tarjoaa mahdollisuuden myös laajempaan keskusteluun. Mediaa voidaan pitää tästä näkökulmasta eräänlaisena kenttänä, jossa käydään jatkuvasti neuvottelua kulttuurista. Erilaisilla teoilla, puheenvuoroilla ja käytänteillä sitä toisinnetaan, haastetaan ja uudistetaan. Mediateknologioiden kehittymisen ja yleistymisen kautta yhä useammalla ihmisellä on mahdollisuus osallistua tähän kulttuuriseen rakentamiseen. Mediakasvatuksellisesti tärkeää on pohtia ja arvioida, kuinka kaikkien ihmisten mahdollisuuksia yhteiseen keskusteluun osallistumiseen voidaan tukea.

Mediakasvatuksella edistetään laaja-alaista mediaosaamista
Vaikka media itsessään antaisi paljon erilaisia mahdollisuuksia ihmisten väliselle vuorovaikutukselle ja kulttuuriselle osallistumiselle, on tärkeä tiedostaa, että mahdollisuudet voivat jäädä haaveeksi ilman niihin tarvittavaa osaamista. Jos laaja-alainen medialukutaito nähdään kaikille kuuluvana kansalaistaitona, on olennaista pysähtyä yhdessä pohtimaan sitä, kuinka lasten, nuorten ja myös aikuisten tasa-arvoinen oikeus taitojen kehittämiseen turvataan? Miten mediakasvatuksen saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta voidaan edistää?

lauri-palsa

Lauri Palsa
Projektipäällikkö
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *