5.9.2016Arla Pitkämäki

Arktista pedagogiikkaa – hanke

Sijainti: Saamelaisalueen Koulutuskeskus, Menesjärventie 4, Inari, Suomi

Yhteyshenkilö: Hankkeen koordinaattori, Irmeli Moilanen, irmeli.moilanen@sogsakk.fi

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen virtuaalikoulu toteuttaa yhteistyössä Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan ja Mediapedagogiikkakeskuksen kanssa Arktista pedagogiikkaa – hankkeen saamelaisten kotiseutualueella Inarissa, Enontekiöllä ja Utsjoella. Hankkeessa testataan ja kehitetään uusia tieto- ja viestintätekniikkaa (TVT) hyödyntäviä pedagogisia ratkaisuja arktisten alueiden toisen asteen opetuskäyttöön. Lähtökohtana ovat arktisten alueiden harva asutus, pitkät välimatkat, saamen kieli ja kulttuuri sekä saamelaiselinkeinot.

Koulutustilaisuuksiin osallistuvat Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ja alueen lukioiden opettajat ja opiskelijat sekä opinto-ohjauksesta vastaavat henkilöt. Myös TVT:n opetuskäytön kehittäjätahot, kuten oppilaitosjohto, -hallinto sekä alueen yrittäjät ja työelämän edustajat ovat mukana kehittämistyössä.

Tavoitteena on lisätä hankkeen kohderyhmään kuuluvien opetushenkilöstön, opiskelijoiden sekä työelämän edustajien TVT:n opetuskäytön osaamista sekä tukea opetushenkilöstöä uudenlaisen pedagogiikan omaksumisessa. Hankkeen aikana hankitaan tietoa ja ymmärrystä arktiselle alueelle sopivasta pelillisestä oppimisesta.
kohti uutta opettajuutta ja monimuotoista oppimista saamelaispedagogiikka huomioiden

  • yhdessä tuottaen, tarkoituksenmukaisin työvälinein ja työtavoin
  • kulttuuritausta toimijuuden lähtökohtana
  • joustavaa palvelua ja osallistumista yhteisön tarpeita kuunnellen
  • etäisyydet eivät ole este eivätkä hidaste
  • pelillinen oppiminen – opetuksen tuore näkökulma

Saamelaisalueen koulutuskeskus koordinoi hanketta ja Lapin yliopistolla on asiantuntijarooli. Hanketoimijoina on saamelaispedagogiikan ja mediakasvatuksen asiantuntijoita, jotka tukevat kehittämistöitä. Yhteistyön pohjalta Lapin yliopisto valmistelee uutta tutkimushanketta, joka kohdistuu arktisiin, tieto- ja viestintätekniikkaa sekä mediaa hyödyntäviin oppimisympäristöihin.

Hanke kuuluu Euroopan sosiaalirahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahaston ohjelmaan ja rahoitusviranomainen on Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus, Enontekiön ja Utsjoen kunnat, Inarin kunnan Elinkeinot ja kehitys Nordica sekä Kalotin oppimiskeskus-säätiö.

Arktista pedagogiikkaa workshop kokoontui 13.6.2016 Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa Inarissa. Lue lisää täältä ja katso myös päivän videokooste. Vilkaise myös Päivi Rasin blogiteksti, jossa aiheeseen viitataan.