30.10.2017Melissa Castrén

Digillä duuniin -hanke

Sijainti: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Mikkelin Kampus, Patteristonkatu, Mikkeli, Suomi

Yhteyshenkilö: Projektipäällikkö Sanna Lappalainen, sanna.lappalainen(a)xamk.fi, p. 040 637 7903

Hankkeeseen liittyvät tapahtumat:

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hallinnoima Digillä duuniin -hanke kehittää nuorten työllisyyttä tukevia palveluita Etelä-Savon syrjäseuduilla digitaalisuutta ja pelillisyyttä sekä ryhmätoimintaa hyödyntäen.

Hanke tarjoaa nuorille monipuolista ryhmätoimintaa sekä työelämä- ja yrittäjyysvalmennusta. Hankkeessa toteutetaan verkossa toimivan nuorten työpajan pilotti ja kehitetään työelämäpalveluita pelipedagogiikan avulla. Hankkeen toimenpiteet tukevat nuorten pääsyä työllisyyttä tukeviin palveluihin, jotka edistävät työelämävalmiuksien kehittymistä ja siirtymistä työelämään.

Hankkeessa järjestetään myös nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille koulutusta ja tukea. Koulutukset tukevat ammattilaisten valmiuksia ja osaamista tarjota ja kehittää nuorten työllisyyttä tukevia palveluita digitaalisuutta ja pelillisyyttä hyödyntäen. Lisäksi hankkeessa järjestetään kehittämispäiviä, jotka auttavat ylläpitämään osaamista, vaihtamaan kokemuksia ja luomaan uusia työtapoja ja menetelmiä vertaistuen keinoin.  Hankkeen järjestämistä koulutuksista ja kehittämispäivistä tiedotetaan muun muassa hankkeen blogissa ja sosiaalisessa mediassa.

Digillä duuniin! tarjoaa ammattikorkeakoulun opiskelijoille myös mahdollisuuden suorittaa harjoittelujaan tai tehdä opinnäytteitään hankkeen teemoihin liittyen. Opintoihin liittyvästä yhteistyöstä kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä projektipäällikkö Sanna Lappalaiseen, sanna.lappalainen(a)xamk.fi, p. 040 637 7903.

Lue lisää hankkeen sivuilta.