13.5.2015Mediakasvatusseura

Media- ja elokuvakasvatusta saamelaisalueella

Aloituspäivä: 1.1.2014

Sijainti: Saamelaiskulttuurikeskus Sajos, Siljotie 4, Inari, Suomi

Yhteyshenkilö: Maiju Saijets, projektityöntekijä, alkuperäiskansojen elokuvakeskus Skábma

Saamelaiskäräjien ja alkuperäiskansojen elokuvakeskus Skábman  toteuttaman saamelaislasten mediakasvatustoiminnan muotoja ovat lapsille suunnatut media- ja elokuvatyöpajat ja -leirit sekä lasten kanssa toimivien aikuisten kuten kasvatushenkilökunnan ja työpajaohjaajien koulutukset. Skábmagovat – alkuperäiskansojen elokuvafestivaali ja Lasten ja nuorten Skábmagovat -tapahtuma kuuluvat myös osaksi kehittämishanketta.

Koulutusten ja materiaalituotannon avulla edistetään  medialukutaitoa ja parannetaan saamenkielistä mediatarjontaa. Tarkoituksena on myös laatia saamenkielistä mediakasvatuksen koulutus- ja tiedotusmateriaalia lasten kasvattajille, ohjaajille, vanhemmille ja muille lasten kanssa toimiville aikuisille eli jakaa mediakasvatustyöpajatoiminnasta kertyneet kokemukset ja tieto-taito heille, jotka työskentelevät suoraan lasten kanssa.

Hankkeen kohderyhmänä ovat alle 12-vuotiaat lapset sekä lasten kasvattajat, ohjaajat, vanhemmat ja muut lasten kanssa toimivat aikuiset. Yhteistyö koulujen ja päiväkotien kanssa on keskeistä, jonka takia toteutusaikataulu on sidottu paljolti koulujen työaikoihin ja -suunnitelmiin. Mediakasvatusta lähestytään käytännön tekemisen kautta eli mediataitoja opetetaan tekemällä lasten kanssa elokuvia ja muita mediatöitä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman ja saamelaiskäräjien alkuperäiskansojen elokuvakeskus Skábman toteuttaman hankkeen tavoitteena on kehittää media- ja elokuvakasvatusta saamelaisalueella niin, että se ottaa huomioon saamelaiskulttuurin erityispiirteet ja vähemmistöaseman.