15.8.2016Arla Pitkämäki

LOVO -Lappilaiset osallistavat verkko-oppimisratkaisut

Aloituspäivä: 1.8.2016

Sijainti: Rovaniemi, Suomi

Yhteyshenkilö: Mediapedagogiikkakeskuksessa: Päivi Rasi ja Hanna Vuojärvi; Avoimessa yliopistossa: Sirpa Purtilo-Nieminen ja Helena Aho

ESR-rahoitteisen hankkeen tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön osallistavia ja oppijalähtöisiä menetelmiä verkko-oppimisympäristöissä sekä tuottaa uusia digitaalisia oppimis-, ohjaus- ja arviointitapoja sekä sisältöjä. Tavoitteena on myös tuoda entistä paremmin näkyvillä lappilaista koulutusosaamista.

Hankkeen tuloksena syntyy entistä saavutettavampia, joustavampia ja oppijalähtöisempiä osaamisen kehittämismahdollisuuksia. Kehitystyön tuloksena koulutuksen oppijalähtöisyys lisääntyy käyttöönotettujen uusien menetelmien, työskentelytapojen ja digi-/verkkotyövälineiden myötä.

Hankkeen toteuttajia ovat Lapin ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto, Tornion kansalaisopisto, Ammattiopisto Lappia sekä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä.

Lue lisää hankkeesta täältä.