24.11.2015Mediakasvatusseura

Mediakasvatuksella kansalaistaitoja Palestiinassa

Aloituspäivä: 1.1.2015

Sijainti: Palestiinalaisalueet

Yhteyshenkilö: Hankkeen koordinaattori, Karoliina Knuuti

Kansanvalistusseura toteuttaa vuosina 2015–2017 koulutushankkeen Mediakasvatuksella kansalaistaitoja Palestiinassa. Hanke on suunnattu Palestiinalaisalueen järjestötoimijoille, toimittajille ja julkisen sektorin työntekijöille.

Mediakasvatuksella kansalaistaitoja Palestiinassa-hankkeen tavoite on lisätä kohderyhmän ymmärrystä median toimintatavoista järjestämällä käytännön työpajoja ja teoreettista koulutusta medialukutaidosta, journalismin etiikasta ja sosiaalisen median ja markkinoinnin merkityksestä yhteiskunnassa. Lisäksi se tarjoaa eri aloilla työskenteleville palestiinalaisille välineitä tuottaa ja arvioida kriittisesti tietoa alueen tapahtumista, sillä medialla on kiistaton rooli Palestiinan ja Israelin välisessä konfliktissa ja tietotaitoa esimerkiksi sosiaalisen median mahdollisuuksista kaivataan paljon.

Hanke koostuu kahdesta osasta: kolmella kielellä (englanti, arabia, suomi) tuotettavasta mediaoppaasta ja siihen liittyvästä verkkosivustosta sekä käytännön luento- ja työpajamuotoisista koulutuksista Palestiinalaisalueilla.

Kansanvalistusseuran yhteistyökumppani Palestiinassa on Birzeitin yliopiston viestinnän täydennyskoulutuslaitos Media Development Center (MDC). MDC on muun muassa laatinut alueelle toimittajien eettistä ohjeistusta ja vastaa kansallisen mediastrategian luomisesta.Suomessa hankkeen yhteistyökumppanina toimii Tampereen yliopisto. Kouluttajiksi lähtee Kansanvalistusseuran henkilöstöä, edistyneitä tiedotusopin opiskelijoita, sekä muita media-alan perus- tai jatko-opiskelijoita. Rahoitus tulee ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyön kansalaisjärjestöille suunnatuista määrärahoista.