13.4.2015Mediakasvatusseura

Medialukutaitoa vastamainoksista

Sijainti: Töölöntorinkatu 2, 00260 Helsinki, Suomi

Yhteyshenkilö: Eeva Kemppainen, globaalikasvatuskoordinaattori

vastamainos

Eettisen kaupan puolesta ry:n vuoden 2015 alussa alkanut Medialukutaitoa vastamainoksista -hankkeen tavoitteena on lisätä 10–12-vuotiaiden median ja markkinoinnin lukutaitoa kulttuurihäirintään tutustumalla. Vastamainokset ovat mainosparodioita, joiden kautta voidaan analysoida meitä ympäröivää mainosten tulvaa ja pohtia suhdettamme kuluttamiseen. Vastamainoksia voidaan pitää osana kulttuurihäirinnän (engl. culture jamming) genreä, johon kuuluu myös katutaidetta, performansseja ja tempauksia kaupunkitilassa.

Medialukutaitoa vastamainoksista-hankkeessa kohdennetaan huomiota lapsiin ja ja nuoriin kuluttajaryhmänä. Kevään 2015 aikana vastamainostyöpajakonseptia kehitetään erityisesti alakoulujen tarpeisiin. Työpajoissa medialukutaitoon ja kulutuskulttuuriin tartutaan osallistavin metodein: oppilaiden kanssa keskustellaan eettisestä maailmankaupasta ja kuluttamisesta arvojanan avulla, tulkitaan mainosten sisältöä brändeistä visuaalisiin tehokeinoihin ja tulkitaan kriittisiä vastamainoksia yhdessä.

Lisäksi hankkeessa työstetään laajemmin media-analyysia perehtymällä kulttuurihäirinnän lajeihin sekä kahden kumppanuusluokan kanssa kevään 2015 aikana että Viestintäkasvatuksen seuran kesäleiriläisten kanssa kesällä 2015. Hankkeessa tuotetaan  myös opas, jonka avulla opettajat, kasvattajat ja muut lasten parissa työskentelevät voivat itse vetää vastamainostyöpajoja. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisätiedot:
Eeva Kemppainen
Globaalikasvatuskoordinaattori
Eettisen kaupan puolesta ry
eeva.kemppainen(a)eetti.fi