21.2.2018Laura Pönkänen

Mind over Media -hanke

Yhteyshenkilö: Mediakasvatusseuran toiminnanjohtaja Sonja Hernesniemi, sonja.hernesniemi(a)mediakasvatus.fi

Mediakasvatusseura on mukana tammikuussa 2018 käynnistyneessä seitsemän EU-yhteistyökumppanin konsortiohankkeessa, jossa opetetaan ja opitaan median vaikuttamiskeinoista alati muuttuvan uutis- ja viihdemaailman, mainonnan ja sosiaalisen median avulla.

Mind over Media in EU– hankkeen tavoitteena on kehittää eurooppalainen opettajien ja muiden ammattilaisten verkosto ja luoda monikielinen (7 EU-kieltä ja englanti) verkossa toimiva opetusalusta, jonka avulla voidaan opetella tunnistamaan mediavaikuttamisen tekniikoita, analysoida ja jakaa  esimerkkejä vaikuttamisen muodoista. Opetusalustan lisäksi hankkeessa tuotetaan sivuston kanssa yhteensopivia opetusmateriaaleja sekä toteutetetaan työpajoja kasvatusalan ammattilaisille.

Hankkeesta tiedotetaan Mediakasvatusseuran sivuilla, ja kansainvälisen hankkeen etenemistä voi seurata myös osoitteessa www.mindovermedia.eu (sivustoa kehitetään parhaillaan). Hankkeesta tullaan viestimään kaksikielisesti, suomeksi ja ruotsiksi.

 

Lisätietoa hankkeesta:

Lue hankeen tiedote täältä.

Hanketta koskeviin kysymyksiin vastaa myös Sonja Hernesniemi (toiminnanjohtaja, Mediakasvatusseura ry.)
sonja.hernesniemi(a)mediakasvatus.fi, puh. (+358)50 594 2275

 

Mind over Media on osa Media Literacy for All -pilottihanketta, jota rahoittaa Euroopan komission Viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosasto.