21.10.2015Mediakasvatusseura

Molla – varhaiskasvatuksen verkkotaidot ja -menetelmät

Aloituspäivä: 1.8.2011

Sijainti: Turku, Finland

Yhteyshenkilö: Saila Visti, projektikoordinaattori, Turun kaupunki

Molla-hanke on Opetushallituksen ja Turun kaupungin rahoittama oppimisympäristöhanke vuosille 2011-2013. Hankkeessa selvitetään tieto- ja viestintätekniikan käytön mahdollisuuksia esikoululaisten oppimisen apuna. Mollaan sisältyy myös vuosina 2013-2015 toteutettava jatkohanke Mollan kolmet portaat – tvt:n käyttö esiopetuksessa kolmiportaisen tuen periaatteita noudattaen. Jatkohankkeen (2013-2015) tavoitteena on etsiä ratkaisuja esiopetusikäisten oppimisen tukemiseen tieto- ja viestintätekniikan avulla huomioiden erilaiset oppimistavat ja lasten yksilölliset tarpeet.

Molla-hankkeessa kehitetään pedagogisia malleja esiopetusryhmien opetustyön tueksi, selvitetään ja kootaan esiopetukseen soveltuvia verkko-oppimateriaaleja sekä kehitetään maksuttomia oppimispelejä ja opetusmateriaaleja. Toimintamallit ovat hyödynnettävissä esiopetusryhmissä ympäri Suomen. Hankkeessa mukana toimivissa pilottipäiväkodeissa testataan erilaista tietotekniikkaa, sähköisiä oppimateriaaleja ja toimintaa muun muassa tablettitietokoneiden, kosketustaulujen, dokumentti- ja digikameroiden sekä ohjelmointirobottien avulla. Lisätietoja hankkeesta sekä muun muassa oppimateriaaleja löytyy täältä.