21.1.2016Mediakasvatusseura

Oivalluksia eskarista! – monilukutaitoa ja mobiilia oppimista edistämässä

Aloituspäivä: 1.8.2015

Sijainti: Helsinki, Suomi

Osallistumisen ja jakamisen kulttuuri haastaa pohtimaan myös pienten lasten pedagogiikkaa uudella tavalla. Osana esiopetuksen uudistamista Helsingin varhaiskasvatusvirastossa käynnistyi elokuun alussa kehittämishanke, jolla vahvistetaan uudistuvan opetussuunnitelman edellyttämää osaamista esiopetusryhmissä. Myös Helsingin esiopetuksen opetussuunnitelmaa uudistetaan parhaillaan vastaamaan paremmin nykyisiin ja tulevaisuuden oppimisen tarpeisiin. Mobiiliteknologia ja sosiaalinen toiminta mediassa ovat tulleet yhä enemmän osaksi arkea. Oivalluksia eskarista! -hankkeessa kehitetään yhteistyössä esiopetusryhmien kanssa tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäviä toimintatapoja ja oppimisympäristöjä sekä vahvistetaan varhaiskasvattajien mediapedagogista osaamista ja lasten monilukutaidon kehittymistä.

Esiopetusryhmien kehittämistyön tueksi hankkeeseen on palkattu nelihenkinen projektitiimi, joka kouluttaa ja tarjoaa käytännönläheistä ohjausta ja tukea päiväkoteihin. Hankkeessa tehdään yhteistyötä Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen sekä perusopetuksesta ja ruotsinkielisestä esiopetuksesta vastaavan opetusviraston kanssa. Hankkeeseen on saatu tukea opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Oivalluksia eskarista! – monilukutaitoa ja mobiilia oppimista edistämässä -hanke toimii ajalla 1.8.2015 – 31.12.2016. Siitä saa lisätietoa täältä ja Facebookista.

Hankkeen yhteyshenkilönä toimii Johanna Sommers-Piiroinen ja hänet tavoittaa osoitteesta johanna.sommerspiiroinen(a)hel.fi.