2.11.2017Anna Jaakonaho

Pelaten osalliseks -hanke

Aloituspäivä: 1.8.2015

Sijainti: Keski-Suomi, Suomi

Yhteyshenkilö: Projektipäällikkö Katja Raitio, katja.raitio@jamk.fi, +358400976767

Jyväskylän ammattikorkeakoulun toteuttama Pelaten osalliseks -hanke pyrkii aktiivisesti hyödyntämään arkipäivän pelaamista mielenterveyskuntoutuksessa.

Hankkeen tuloksena syntyy My life -toimintamalli pelillisyyden ja hyötypelien käyttöön mielenterveyskuntouttamisessa. Hankkeen aikana kootaan pelikatalogi jo olemassa olevista terveys- ja hyötypeleistä sekä järjestetään studiosessioita, joissa testataan ja otetaan käyttöön jo olemassa olevia digitaalisia terveys- ja hyötypelejä yhdessä eri toimijoiden kesken. Studiosessioihin osallistuvien kokemuksia kerätään systemaattisesti ja tuloksia esitellään sekä hankkeen ajan että sen lopuksi järjestettävässä valtakunnallisessa Pelaten osalliseks -konferenssissa.

Hankkeen tavoitteena on myös käyttää Keski-Suomen kokemusasiantuntijoita kuntoutuspalveluiden kehittämisessä ja sitä kautta parantaa heidän työ-ja toimintakykyään. Samalla parannetaan yhteistyötä eri alojen ammattilaisten sekä kuntoutujien ja kokemusasiantuntijoiden välillä, tuetaan kaikkien osallistujien digiosaamisen kehittymistä ja luodaan kokemusta osallisuudesta.

Hankkeen kohderyhmänä ovat nuoret ja nuoret aikuiset mielenterveyskuntoutujat, kokemusasiantuntijat sekä mielenterveyskuntoutuksen palveluita tarjoavat toimijat.

Lue lisää hankkeen sivulta.