8.9.2014Isabella Holm

Pelitaito-projekti

Aloituspäivä: 1.1.2010

Sijainti: Elimäenkatu 27, Helsinki, Suomi

Yhteyshenkilö: Teresa Tenkanen, teresa.tenkanen@ehyt.fi, Ehyt ry

Hankkeeseen liittyvät tapahtumat:

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry toteuttaa viisivuotisen Pelitaito-projektin (2010–2014) Raha-automaattiyhdistyksen tukemana. Digipelaamisen (tietokone-, konsoli- ja mobiilipelaaminen) lisäksi projektissa käsitellään lasten ja nuorten rahapelaamista.

Toiminta kohdistuu lasten ja nuorten lisäksi heidän sidosryhmiinsä kuten vanhempiin, koulun henkilökuntaan sekä kohderyhmän kanssa työskenteleviin muihin ammattilaisiin ja vapaaehtoistoimijoihin. Tavoitteena on lasten ja nuorten liikapelaamisen ja pelaamisesta aiheutuvien haittojen ehkäisy, sekä myönteisen pelaamiskulttuurin edistäminen. Projekti luo työkaluja ja apuvälineitä pelaamisen hallintaan sekä jakaa tietoa pelaamisesta. Toiminnalla edistetään pelien ymmärrystä, pelien lukutaitoa, vanhempien pelituntemusta ja kansalaisjärjestötoimintaa. Pelihaittojen ja ongelmapelaamisen ehkäisyn ja positiivisen pelaamisen edistämisen lisäksi projektissa kerätään tietoa kohderyhmän pelaamisesta ja pelikulttuureista, sekä edistetään niitä koskevaa tutkimusta.
Lapset ja nuoret kohdataan vuorovaikutteisesti siellä missä he ovat ja viettävät aikaansa. Toiminta on valtakunnallista ja työskentelyssä käytetään EHYT ry:n monipuolisia menetelmiä sosiaalisissa medioissa sekä kouluissa ja oppilaitoksissa.

Projektin työmuodot:

  • Kummikoulut
  • Pelitaito-koulutukset
  • Koulutukset ammattilaisille
  • Sosiaalinen media
  • Oppimispelit
  • Vapaaehtoistoiminta

Yhteistyö:

  • peliharrastajat
  • peliala
  • pelaajajärjestöt