8.9.2016Arla Pitkämäki

Sanat haltuun -hanke

Sijainti:

Yhteyshenkilö: Tiedottaja Emmi Jäkkö emmi.jakko@lukukeskus.fi

Sanat haltuun -hanke tukee ammattikoulujen äidinkielen opetusta. Sujuvaa lukutaitoa tarvitaan laajasti kaikissa ammattiryhmissä. UPM:n tukeman ja Lukukeskuksen toteuttaman Sanat haltuun -hankkeen tavoitteena on innostaa teknisten alojen ammattikoulujen opiskelijat lukemaan ja parantamaan lukutaitoaan. Samalla UPM haluaa Lukukeskuksen kanssa kehittää toimintamalleja opiskelijoiden lukutaidon parantamiseksi tulevaisuudessa. Tavoitteena on myös hankkeen avulla herättää keskustelua ja nostaa tietoisuutta erityisesti ammattikouluissa opiskelevien nuorten lukutaidon kehittämisestä.

Sanat haltuun –hanke alkaa syksyllä 2016 ja jatkuu vuonna 2017. Hankkeen aikana Lukukeskus järjestää 100 toiminnallista lukutaitotyöpajaa ammattikouluissa teknisten alojen opiskelijoille eri puolella Suomea. Lukutaitotyöpajojen suunnitteluun osallistuu Lukukeskuksen lisäksi ammattikoulujen äidinkielen opettajia, kirjailijoita ja alan tutkijoita.

Sanat haltuun -hankkeen yhteistyökumppanina on Opetuksen ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus. Otus seuraa hankkeen etenemistä ja kerää tutkimustietoa. Uutta tutkimustietoa julkaistaan hankkeen edetessä.