3.6.2016Arla Pitkämäki

Suomalaisen mediataiteen ja pelikulttuurin pitkäaikaisarkistoinnin kehittämishanke

Aloitusaika: Maaliskuu 2015

Sijainti:

Suomalaisen mediataiteen ja pelikulttuurin pitkäaikaisarkistoinnin kehittämishanke käynnistyi maaliskuussa 2015 ja kestää noin vuoden. AV-arkki toteuttaa hankkeen yhteistyössä Suomen mediataideverkoston kanssa. Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hankkeen aikana selvitetään mediataiteen pitkäaikaisarkistoinnin olemassa olevia resursseja, toimintamalleja sekä puutteita. Selvityksen lopputuloksena luodaan uudenlaisia skenaarioita mediataiteen pitkäaikaisarkistoinnin järjestämiseksi sekä kehitetään arkistointistrategiaa. Päämääränä on, että Kansallisen digitaalisen kirjaston tallennuspalveluun luodaan erilaisia polkuja, joiden kautta mediataideteokset pitkäaikaisarkistoidaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Hankkeen loppuvaiheessa toteutetaan pilottikokeiluja, joiden avulla erilaisia yhteistyöketjuja testataan. Nämä pilottikokeilut alkoivat keväällä 2016. Lue lisää hankkeesta täältä.