11.10.2016Arla Pitkämäki

Tulkintoja ja tietoa – oppimispolkuja avoimiin aineistoihin

Sijainti:

Yhteyshenkilö: Hankkeen tuottaja Laura Sillanpää

Tulkintoja ja tietoa – oppimispolkuja avoimiin aineistoihin -hankkeen aikana kokeillaan ja kehitetään yhdessä tapoja hyödyntää vapaasti käytettävissä olevia digitaalisia kuva-aineistoja eri aiheiden ja ilmiöiden käsittelyssä eri opetusasteilla. Tavoitteena on luoda moniaineisia kokonaisuuksia erilaisia perinteisiä ja uudempia tekniikoita ja työvälineitä hyödyntäen.

Avoimet kuva-aineistot toimivat materiaaleina, joiden luovan työstämisen kautta voidaan käsitellä erilaisia ilmiöitä sekä aine- ja aihekokonaisuuksia (esim. taideaineet, historia ja yhteiskuntaoppi, medialukutaito sekä kulttuuristen identiteettien rakentuminen ja itseilmaisu). Avoimien kuvien käyttöehdot mahdollistavat niiden muokkaamisen ja jakamisen, jolloin käyttömahdollisuudet ovat lähes rajattomat.

Opettajille on tarjolla mahdollisuus olla mukana kehittämässä museopedagogisia käytäntöjä, solmia suhteita muiden opettajien ja valokuvataiteen museon kanssa sekä päästä kokeilemaan uusia tapoja työskennellä oppilaiden kanssa. Lisäksi hankkeen aikana oppilaiden kuva-aineistojen pohjalta työstämistä tuotoksista kootaan näyttely museon tiloihin.

Digitaalisten aineistojen opetuskäyttöä kehitetään osana Museoviraston rahoittamaa innovatiivista hanketta.

Lisätietoja:
Laura Sillanpää, hankkeen tuottaja, Laura.Sillanpaa@fmp.fi.

Tekstin lähde: http://www.valokuvataiteenmuseo.fi/fi/component/content/article/11284