Yhteensä 42 hanketta

Koulujen elokuvaviikko

Koulujen elokuvaviikko -hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön tukema hanke, jonka aikana rakennetaan ja pilotoidaan elokuvaviikon malli. Pilottipaikkakuntina toimivat Oulu, Hämeenlinna ja Vantaa. Malli pyritään valtakunnallistamaan tulevina vuosina kaikkiin Suomen ala- ja yläkouluihin. Syksyllä 2015 järjestetään elokuva-aiheinen teemaviikko, jonka tarkoituksena on edistää elokuvan saamista osaksi koulujen opetussuunnitelmaa, kuntien kulttuuriopetussuunnitelmia ja Kulttuuripolkua. Viikon sisältö on suunnattu alakouluissa

Media- ja elokuvakasvatusta saamelaisalueella

Saamelaiskäräjien ja alkuperäiskansojen elokuvakeskus Skábman  toteuttaman saamelaislasten mediakasvatustoiminnan muotoja ovat lapsille suunnatut media- ja elokuvatyöpajat ja -leirit sekä lasten kanssa toimivien aikuisten kuten kasvatushenkilökunnan ja työpajaohjaajien koulutukset. Skábmagovat – alkuperäiskansojen elokuvafestivaali ja Lasten ja nuorten Skábmagovat -tapahtuma kuuluvat myös osaksi kehittämishanketta.

Medialukutaitoa vastamainoksista

Eettisen kaupan puolesta ry:n vuoden 2015 alussa alkanut Medialukutaitoa vastamainoksista -hankkeen tavoitteena on lisätä 10–12-vuotiaiden median ja markkinoinnin lukutaitoa kulttuurihäirintään tutustumalla. Vastamainokset ovat mainosparodioita, joiden kautta voidaan analysoida meitä ympäröivää mainosten tulvaa ja pohtia suhdettamme kuluttamiseen. Vastamainoksia voidaan pitää osana kulttuurihäirinnän (engl. culture jamming) genreä, johon kuuluu myös katutaidetta, performansseja ja tempauksia kaupunkitilassa. Medialukutaitoa vastamainoksista-hankkeessa

Yhdessä verkkoon! – mediakasvatusta kerhoissa

Yhdessä verkkoon! on Suomen 4H-liiton mediakasvatushanke, joka keskittyy nuorimpiin 4H:laisiin eli 6–12-vuotiaisiin kerholaisiin eri puolilla Suomea. Hanke käynnistyi elokuussa 2013 ja jatkuu opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella myös vuonna 2015.

REmiksi – mediataidetta ja nettikasvatusta

REmiksi on ala-asteikäisille lapsille suunnattu media- ja taidekasvatushanke. Projektissa tuotetaan taiteilijoiden vetämä työpajasarja kouluissa sekä oppimateriaali, jossa internet esitellään lapsille oman luovan tuotannon ympäristönä. Remiksi-projektin toteuttaa Mediakulttuuriyhdistys m-cult ry. Projektin työpajoista vastaavat taiteilijat Maria Candia, Tero Huttunen ja Jouni Seppänen, Mikko Laajola sekä Anni Puolakka Remiksi-pajat toteutetaan huhtikuussa 2015 Helsingin ala-asteen kouluissa. Projektin etenemistä seurataan

Mukana Mediassa – matalankynnyksen mediakasvatusta

Ampun  4 H-Yhdistyksen totettuman hankkeen tavoitteena on kehittää lasten mediaosaamista paikallisesta näkökulmasta. Oman kasvuympäristön mediaa tarkkailemalla, paikallismediaan tutustumalla ja omaa uutta mediaa luomalla lapset pääsevät osallisiksi paikalliseen mediaan ja oppivat ymmärtämään mediakentän kokonaisuutta sekä omaa osuuttaan median maailmassa. Hankekokonaisuus muodostuu kahdesta alakouluikäisten mediataitoja kehittävästä toimintamallista. Toinen toimintamalli kehitetään toteutettavaksi lasten vapaa-ajalla ja toinen kouluyhteistyönä. Hankkeen

Päivittelystä päivittämiseen – Tukea digiajan kasvattajalle

Projektin tavoitteena on vahvistaa vanhempien ja lasten kanssa toimivien ammattilaisten mediakasvatustietoisuutta ja -valmiuksia. Projektissa korostetaan aikuisen vastuuta mediakasvattajana ja lapsen oikeutta mediakasvatukseen. Projektissa tuotetaan tietoa lasten kuvaohjelmien katselusta, netinkäytöstä, digitaalisesta pelaamisesta ja älypuhelinten käytöstä. Lisäksi tarjotaan näkemyksiä siitä, miten mediakasvatus nivoutuu lapsiperheen arjessa osaksi kaikkea kasvatusta ja miten lasten kanssa toimivat ammattilaiset voivat tukea perheitä

Pelit puheeksi -projekti

Pelaaminen on osa nykylasten leikkiä ja siksi meidän aikuisten on syytä olla perillä siitä, mistä peleissä ja pelaamisessa on kyse. Pelit puheeksi -projektissa halutaan tukea lasten ja lapsiperheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten osaamista pelikasvatuksessa tuottamalla heille tietoa ja koulutusta aiheesta. Projektin tavoitteena on, että pelikasvatustaitojen vahvistuessa varhaiskasvatuksen ammattilaisilla on paremmat edellytykset tukea lapsiperheitä heidän kasvatustehtävässään. Suunnittelutyön

MobiiliMetkaa Museossa – iloa ja oppia mediavälineiden avulla

Mediakasvatuskeskus Metkan ja Tekniikan museon yhteistyöhanke alkoi vuonna 2013 ja päättyi vuoden 2014 lopussa. MobiiliMetkaa Museossa – iloa ja oppia mediavälineiden avulla toimintamallissa esitellään lisättyä todellisuutta (augmented reality eli AR) hyödyntävä mediakasvatuksellinen työpajamalli, joka on suunnattu 9-12-vuotiaille lapsille. Toimintamalli on suunnattu museoiden yleisötyöntekijöille, mutta kaikki museopedagogiikasta ja mediakasvatuksesta kiinnostuneet voivat käyttää toimintamallia inspiraation ja ilon lähteenä omassa

Elokuvakasvatuksen palvelupaketti opettajankoulutuslaitoksiin

Koulukino tarjoaa elokuvakasvatuksen välineitä opettajankoulutuslaitoksille uuden Koulukino Laudatur -verkkopalvelun muodossa. Palvelu on tarkoitettu ainoastaan opettajankoulutuslaitosten didaktikkojen ja opiskelijoiden käyttöön. Vuonna 2014 käynnistynyt hanke on jatkoa vuosina 2012 ja 2013 Koulukinon ja Suomen elokuvakontaktin toteuttamalle laajalle yliopistojen opettajankoulutuslaitoksiin suunnatulle koulutuskiertueelle. Koulutuskiertueen palautteen pohjalta todettiin tarve pysyvämmälle media- ja elokuvakasvatuksen koulutukselle opettajankoulutuslaitoksissa. Vuonna 2014 alkaneen koulutuskiertueen konseptointihankkeen

1 2 3 4 5