Yhteensä 37 hanketta

Mukana Mediassa – matalankynnyksen mediakasvatusta

Ampun  4 H-Yhdistyksen totettuman hankkeen tavoitteena on kehittää lasten mediaosaamista paikallisesta näkökulmasta. Oman kasvuympäristön mediaa tarkkailemalla, paikallismediaan tutustumalla ja omaa uutta mediaa luomalla lapset pääsevät osallisiksi paikalliseen mediaan ja oppivat ymmärtämään mediakentän kokonaisuutta sekä omaa osuuttaan median maailmassa. Hankekokonaisuus muodostuu kahdesta alakouluikäisten mediataitoja kehittävästä toimintamallista. Toinen toimintamalli kehitetään toteutettavaksi lasten vapaa-ajalla ja toinen kouluyhteistyönä. Hankkeen

Päivittelystä päivittämiseen – Tukea digiajan kasvattajalle

Projektin tavoitteena on vahvistaa vanhempien ja lasten kanssa toimivien ammattilaisten mediakasvatustietoisuutta ja -valmiuksia. Projektissa korostetaan aikuisen vastuuta mediakasvattajana ja lapsen oikeutta mediakasvatukseen. Projektissa tuotetaan tietoa lasten kuvaohjelmien katselusta, netinkäytöstä, digitaalisesta pelaamisesta ja älypuhelinten käytöstä. Lisäksi tarjotaan näkemyksiä siitä, miten mediakasvatus nivoutuu lapsiperheen arjessa osaksi kaikkea kasvatusta ja miten lasten kanssa toimivat ammattilaiset voivat tukea perheitä

Pelit puheeksi -projekti

Pelaaminen on osa nykylasten leikkiä ja siksi meidän aikuisten on syytä olla perillä siitä, mistä peleissä ja pelaamisessa on kyse. Pelit puheeksi -projektissa halutaan tukea lasten ja lapsiperheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten osaamista pelikasvatuksessa tuottamalla heille tietoa ja koulutusta aiheesta. Projektin tavoitteena on, että pelikasvatustaitojen vahvistuessa varhaiskasvatuksen ammattilaisilla on paremmat edellytykset tukea lapsiperheitä heidän kasvatustehtävässään. Suunnittelutyön

MobiiliMetkaa Museossa – iloa ja oppia mediavälineiden avulla

Mediakasvatuskeskus Metkan ja Tekniikan museon yhteistyöhanke alkoi vuonna 2013 ja päättyi vuoden 2014 lopussa. MobiiliMetkaa Museossa – iloa ja oppia mediavälineiden avulla toimintamallissa esitellään lisättyä todellisuutta (augmented reality eli AR) hyödyntävä mediakasvatuksellinen työpajamalli, joka on suunnattu 9-12-vuotiaille lapsille. Toimintamalli on suunnattu museoiden yleisötyöntekijöille, mutta kaikki museopedagogiikasta ja mediakasvatuksesta kiinnostuneet voivat käyttää toimintamallia inspiraation ja ilon lähteenä omassa

Elokuvakasvatuksen palvelupaketti opettajankoulutuslaitoksiin

Koulukino tarjoaa elokuvakasvatuksen välineitä opettajankoulutuslaitoksille uuden Koulukino Laudatur -verkkopalvelun muodossa. Palvelu on tarkoitettu ainoastaan opettajankoulutuslaitosten didaktikkojen ja opiskelijoiden käyttöön. Vuonna 2014 käynnistynyt hanke on jatkoa vuosina 2012 ja 2013 Koulukinon ja Suomen elokuvakontaktin toteuttamalle laajalle yliopistojen opettajankoulutuslaitoksiin suunnatulle koulutuskiertueelle. Koulutuskiertueen palautteen pohjalta todettiin tarve pysyvämmälle media- ja elokuvakasvatuksen koulutukselle opettajankoulutuslaitoksissa. Vuonna 2014 alkaneen koulutuskiertueen konseptointihankkeen

Mediataide osana mediakasvatusta

AV-arkki eli suomalaisen mediataiteen levityskeskus toteuttaa vuosina 2014-2015 hankkeen Mediataide osana mediakasvatusta, jota rahoittavat Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Svenska Kulturfonden. Kehityskohteena hankkeessa on media- ja taidekasvatukseen suunnattu verkkopalvelu Mediataide kasvattaa! Verkkopalvelu opastaa mediataiteen käyttöön opetuksessa. AV-arkin media- ja taidekasvatukseen suunnattujen opetusmateriaalien tavoitteena on tuoda luokkahuoneisiin kriittistä ajattelua, osallistuvaa toimintaa ja sisältöjen pohdintaa. Verkkopalvelu ja sieltä löytyvät opetusmateriaalit mahdollistavat

Curly on muutakin kuin nuorten lehti

Curly-lehti on nuorten itse tekemä ilmaisjakelulehti nuorille. Lehteä tehdään ympäri Suomea lehtiryhmissä ja etäkirjoittajien avulla. Kuka tahansa yli 13-vuotias nuori voi tarjota juttuja, kuvia tai kuvitusta julkaistavaksi lehteen. Lehteä jaetaan Helsingin, Espoon ja Vantaan kirjastoissa ja nuorisotaloilla sekä eri paikkakuntien nuorisotaloilla ja oppilaitoksissa. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja kuka tahansa voi tilata lehden kotiinsa.

Yhdessä verkkoon! – 4H-liiton mediakasvatushanke

4H:ssa opitaan itse tekemällä – myös verkossa! Yhdessä verkkoon! -hanke kehittää 4H-järjestön alakouluikäisille suunnattua mediakasvatustyötä vastaamaan paremmin nykyaikaista osallistavaa verkkomaailmaa. Alakouluikäisten lasten mediataitoja vahvistetaan Me mediassa -kerhoissa, joissa lapset oppivat turvallisia mediataitoja ja perehtyvät mediatuottamisen monipuolisiin mahdollisuuksiin. Kerholaisten tuottamille mediasisällöille kehitetään julkaisualustaa, jonka myötä lasten 4H-harrastus tulee näkyvämmäksi myös verkossa. Koulutusten avulla parannetaan lasten kanssa

Kaikki kuvaa -sivustolta saat vinkkejä omien elokuvien tekoon

Kaikki kuvaa -sivustolla hauskat veijarit Patse ja Emppu opastavat sinut elokuvan ihmeelliseen maailmaan videotutoriaalien avulla. Leffojen tekeminen on helppoa ja hauskaa – se onnistuu jopa kännykällä! Perinteisen fiktion lisäksi sivustolla pääsee tutustumaan dokumenttielokuvan saloihin, musiikkivideoiden tekoon ja harrastevideoiden hurjiin temppuihin. Alkuvuodesta 2015 avautuu myös uusi animaatio-osio. Sivustolla järjestetään vuosittain elokuvakilpailu ja lapset ja nuoret voivat

Videovankkuri

Videovankkuri on valtakunnallinen, käytännönläheinen mediakasvatushanke. Tarjolla on sekä video- että valokuvatyöpajoja. Tarkoituksena on opastaa lapsia ja nuoria käyttämään mediavälineitä. Osa koulutustoiminnasta suuntautuu opettajiin sekä henkilöille, jotka voivat työssään viedä näitä oppeja eteenpäin. Lasten ja nuorten oman äänensä kuuluviin saamisen lisäksi osassa kohteista tuotetaan valokuva-, video- ja animaatiomateriaalia suomalaisesta kansanperinteestä ja paikkakunnan historiasta. Videovankkuri kiertää ennalta

1 2 3 4