Yhteensä 42 hanketta

Memo – mediapolulta monilukutaitoa

Memo – mediapolulta monilukutaitoa on täydennyskoulutushanke ala- ja yläkoulun opettajille. Hankkeen koulutuksissa tutustutaan mediakasvatuksen toiminnallisiin menetelmiin kädet savessa ja itse kokeilemalla. Koulutuksia järjestetään Helsingissä, Turussa, Tampereella, Oulussa ja Lappeenrannassa syksystä 2014 alkaen vuoden 2015 loppuun saakka. Syksyllä 2015 koulutuksia järjestetään Helsingissä, Tampereella, Turussa ja Joensuussa. Hankkeen koulutusmalli sisältää neljä erilaista mediakasvatuksen moduulia, joiden teemoina ovat luovat

Lasten oikeudet mediassa, lasten mediakulttuuri ja media-ammattilaisen vastuu

Mediakasvatusseura toteuttaa yhteistyökumppaneidensa kanssa vuonna 2014 tilauskoulutuksia journalisteja ja medianomeja kouluttaville oppilaitoksille. Media-alan opiskelijoille suunnattu koulutuspäivä tarjoaa perustietoa lasten mediakulttuurista, lasten oikeuksista mediassa ja media-alan mediakasvatusvastuusta. Päivän aikana opiskelija saa välineitä ja menetelmiä mediakasvatuksellisen otteen vahvistamiseksi media-alalla. Samalla kentällä toimivat järjestöt ja toimijat tulevat tutuksi. Koulutuspäivä järjestetään Mediakasvatusseuran, Aikakausmedian, YLE:n, Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

1 3 4 5