20.6.2017

Aika digittää – Näkökulmia ja menetelmiä erityisryhmien nuorten mediavaikuttamiseen

Tutkija(t): Lappalainen, Sanna Korpinen, Virva Pokkinen, Joonas

Toteutusorganisaatio: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Sijainti verkossa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-016-6

Julkaisuvuosi: 2017

Sanna Lappalaisen, Virva Korpisen ja Joonas Pokkisen toimittama Aika digittää – Näkökulmia ja menetelmiä erityisryhmien nuorten mediavaikuttamiseen avaa erityisryhmien nuorten median käyttöä ja sitä, kuinka media voidaan valjastaa kaikkien nuorten vaikuttamiseen.

Julkaisu on toteutettu osana ERNOD eli erityisnuoret ja digiajan osallisuu -hanketta. Hanke on noin noin kahden vuoden aikana etsinyt vastauksia ja uusia käytäntöjä erityisryhmien, kuten kehitysvammaisten, erityistä tukea tarvitsevien nuorten sekä maahanmuuttajien mediataitojen kehittämiseen.

ERNOD-hankken tavoitteena on edistää nuorten yhdenvertaisuutta kehittämällä mediakasvatuksen menetelmiä, lisäämällä tiedonsaantia ja kouluttamalla nuorten kanssa työskenteleviä toimijoita. Hanke toteutetaan ajalla 1.9.2015–31.8.2017 ja sitä hallinnoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Lue lisää hankkeestä täällä.

Julkaisussa tekijät kertovat hankkeessa tehdyssä työstä erityisesti erityisryhmien nuorten mediakasvatuksen ja -vaikuttamisen näkökulmasta. Hankkeessa on järjestetty mediakasvatustyöpajoja 15-29-vuotiaille erityisryhmien nuorille muun muassa oppilaitoksissa, kirjastoissa ja järjestöjen mahdollistamissa harrastusympäristöissä.

Julkaisu on luettavissa täällä.

 • Viimeksi lisätty

 • Nuorisotiedon kirjasto

  Nuorisotiedon kirjasto
  Mediakasvatusseuran kirjat löytyvät Nuorisotiedon kirjastosta. Kirjojen ohella kirjaston tietokannasta löytyy myös mediakasvatus-aiheisia artikkeleita.

 • Media & viestintä -lehti

  Media & viestintä on tieteellinen julkaisu, jossa ilmestyy artikkeleita, haastatteluja ja keskustelunavauksia median, viestinnän ja journalismin tutkimuksen alalta. Media & viestintä on koko mediakenttää tutkiva aikakauskirja, jossa käsitellään viestintään liittyviä teemoja monipuolisesti, myös mediakasvatuksen näkökulmasta. Lehti ilmestyy verkossa open access -periaatteella.

  mediaviestinta.fi