9.3.2015

Alueellisen mediakasvatusyhteistyön hyvät käytänteet – askelia onnistuneeseen yhteistyöhön

Tutkija(t): Mediakasvatusseura ry

Toteutusorganisaatio: Mediakasvatusseura ry

Sijainti verkossa: Alueellisen mediakasvatusyhteistyön hyvät käytänteet – askelia onnistuneeseen yhteistyöhön

Julkaisuvuosi: 2015

Julkaisun tyyppi:

Alueellisella mediakasvatusyhteistyöllä tarkoitetaan esimerkiksi kylän, kaupungin, kunnan tai maakunnan sisällä tapahtuvaa toimintaa, jota tehdään yhteisesti toimijoiden kesken. Yhteistyöhön voivat ryhtyä esimerkiksi päiväkodit, koulut ja muut oppilaitokset, nuorisotyön toimijat ja nuorten ryhmät, järjestöt, kirjastot, vanhempainyhdistykset, eri alojen yritykset, museot, paikalliset media- ja elokuvakeskukset ja muut kulttuuripalveluita tarjoavat tahot. Alueellisen mediakasvatusyhteistyön tavoitteena on toteuttaa laadukasta mediakasvatusta, jonka kohteena ovat alueen lapset, nuoret, vanhemmat ja/tai muut kasvattajat sekä myös seniorikansalaiset. Yhteistyön avulla voidaan yhdistää mediakasvatukseen tarkoitettuja resursseja ja saada ne tehokkaaseen käyttöön. Samalla syntyy arvokasta, yhteistä osaamista.

 

Alueellisen mediakasvatusyhteistyön hyvät käytänteet – askelia onnistuneeseen yhteistyöhön -oppaan tavoitteena on tarjota mediakasvatuksen alueellisesta yhteistyöstä ja kehittämisestä kiinnostuneille ammattilaisille kuten opettajille, nuorisotyöntekijöille, kirjastotyöntekijöille, mediakasvattajille, kouluttajille ja hanketyötä tekeville työkaluja, ideoita ja vinkkejä omaa työtä tukevan henkilökohtaisen mediakasvatusryhmän tai -verkoston ja/tai laajemman alueellisen mediakasvatusverkoston kehittämiseksi. Verkoston muoto ja suuruus voi vaihdella pienehköstä tehotiimistä laajaan alueelliseen asiantuntijaryhmään. Opas tukee verkoston kehittämisessä ja ylläpitämisessä ja sisältää myös neuvoja yhteisten mediakasvatushankkeiden kehittelyyn.

Mediakasvatusseuran tuottamaan oppaaseen on koottu alueellista yhteistyötä tekeviltä heidän ajatuksiaan yhteistyöstä. Opasta ovat kommentoineet alueelliset mediakasvatustoimijat eri puolilta Suomea.

Alueellisen mediakasvatusyhteistyön opas on tuotettu opetus- ja kulttuuriministeriön tuella.

 • Viimeksi lisätty

 • Nuorisotiedon kirjasto

  Nuorisotiedon kirjasto
  Mediakasvatusseuran kirjat löytyvät Nuorisotiedon kirjastosta. Kirjojen ohella kirjaston tietokannasta löytyy myös mediakasvatus-aiheisia artikkeleita.

 • Media & viestintä -lehti

  Media & viestintä on tieteellinen julkaisu, jossa ilmestyy artikkeleita, haastatteluja ja keskustelunavauksia median, viestinnän ja journalismin tutkimuksen alalta. Media & viestintä on koko mediakenttää tutkiva aikakauskirja, jossa käsitellään viestintään liittyviä teemoja monipuolisesti, myös mediakasvatuksen näkökulmasta. Lehti ilmestyy verkossa open access -periaatteella.

  mediaviestinta.fi