18.3.2014

Diginatiivit ja teknologia opetuksessa

Tutkija(t): Mikko Heiskanen

Toteutusorganisaatio: Tampereen yliopisto

Sijainti verkossa: http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/96432/GRADU-1418295268.pdf?sequence=1

Julkaisuvuosi: 2014

Erään itäsuomalaisen koulun oppilaiden ja opettajien kokemuksia tabletlaitteista opetuskäytössä

Pro gradu-tutkielman tarkoituksena on laadullisin menetelmin selvittää oppilaiden ja opettajien kokemuksia tablet-laitteista opetuskäytössä sekä tablet-laitteiden vaikutuksia oppilaisiin ja opettajiin.

Tutkimuksen mukaan tabletteja käytetään monipuolisesti koulussa ja opetuksessa, mutta vapaa-ajalla oppilaat eivät edelleenkään käytä laitteita koti- tai muiden koulutehtävien tekemiseen. Tablet-laitteilla opiskelemista pidetään helppona, nopeana, monipuolisena, viihdyttävänä sekä hyödyllisenä, ja samalla tieto- ja viestintätaidot kehittyvät. Tablet-laitteilla opiskelu mielletään haasteelliseksi, sillä laitteita ei ole riittävästi, niissä ilmenee teknisiä sekä käyttämisen ongelmia ja lisäksi ne aiheuttavat käytöshäiriöitä. Tableteilla on positiivinen vaikutus oppilaiden opiskeluintoon. Sen sijaan opettajien opetusmetodit ovat pysyneet melko samankaltaisina kuin ennen, mutta välineet ovat lisääntyneet tablet-laitteiden myötä. Oppilaat ja opettajat eivät olisi valmiita luopumaan kokonaan perinteisistä oppikirjoista tablet-laitteiden tultua opetusarkeen.

 

 

 • Viimeksi lisätty

 • Nuorisotiedon kirjasto

  Nuorisotiedon kirjasto
  Mediakasvatusseuran kirjat löytyvät Nuorisotiedon kirjastosta. Kirjojen ohella kirjaston tietokannasta löytyy myös mediakasvatus-aiheisia artikkeleita.

 • Media & viestintä -lehti

  Media & viestintä on tieteellinen julkaisu, jossa ilmestyy artikkeleita, haastatteluja ja keskustelunavauksia median, viestinnän ja journalismin tutkimuksen alalta. Media & viestintä on koko mediakenttää tutkiva aikakauskirja, jossa käsitellään viestintään liittyviä teemoja monipuolisesti, myös mediakasvatuksen näkökulmasta. Lehti ilmestyy verkossa open access -periaatteella.

  mediaviestinta.fi