20.9.2017

Digitaalinen nuorisotyö kunnissa 2017 -raportti

Tutkija(t): Heikki Lauha & Suvi Tuominen (toim.)

Toteutusorganisaatio: Verke – Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskuksen

Sijainti verkossa: https://www.verke.org/wp-content/uploads/2017/09/Digitaalinen-nuorisotyo-kunnissa.pdf

Julkaisuvuosi: 2017

”Tulevaisuudessa digi uppoaa osaksi arkea” — Digitaalinen nuorisotyö kunnissa 2017 on järjestyksessään kolmas kuntien nuorisotyöntekijöiden digitaalisen median ja teknologian käyttöä kartoittava selvitys. Verke – Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskuksen toteuttamasta kuntakyselystä selviää, että sekä työntekijöiden että esimiesten asenteet digitaalista nuorisotyötä kohtaan ovat myönteisiä ja nuorten digitaalisista kulttuureista ollaan kiinnostuneita. Jopa 96 % kyse­lyyn vastanneista kokee, että kunnallisen nuorisotyön tulee toimia digitaalisissa ympäristöissä. Samalla yli 70 % ilmoitti, että digitaalista mediaa ja teknologiaa tulee hyödyntää aiempaa enemmän kasvokkaisessa kohtaamisessa.

Digitaalisen median ja teknologian käyttö on kunnallisessa nuorisotyössä ennen kaikkea älypuhelinten ja sosiaalisen median hyödyntämistä viestintään ja yhteydenpitoon. Työntekijöistä 95 % ilmoitti, että heillä on älypuhelin työkäytössään ja 81 % totesi käyttävänsä vähintään viikoittain WhatsAppin ja Messengerin kaltaisia viestipalveluja. Yksittäisistä palveluista eniten kasvua on tapahtunut Instagramin ja Snapchatin käytössä. Myös pelien suosio on jatkanut kasvuaan. Kaiken kaikkiaan käytössä olevien sovellusten ja palvelujen kirjo on laajentunut.

Digitaaliseen mediaan ja teknologiaan liittyvät teemat näkyvät myös nuorisotyön sisällöissä. Reilusti yli puolet (56 %) työntekijöistä ilmoitti käyneensä viimeisen kolmen kuukauden aikana keskusteluja nuorten kanssa digitaalisuuteen liittyvistä teemoista. Digitaalisuuden tavoitteellinen hyödyntäminen ei kuitenkaan vielä näy vielä kovin laajasti nuorisotyön toiminnoissa: esimerkiksi teknologiseen värkkäämiseen, koodaamiseen, mediantuotantoon ja digitaaliseen pelaamiseen liittyvä ohjattu toiminta on edelleen melko vähäistä.

Raportti on ladattavissa täältä.

 • Viimeksi lisätty

 • Nuorisotiedon kirjasto

  Nuorisotiedon kirjasto
  Mediakasvatusseuran kirjat löytyvät Nuorisotiedon kirjastosta. Kirjojen ohella kirjaston tietokannasta löytyy myös mediakasvatus-aiheisia artikkeleita.

 • Media & viestintä -lehti

  Media & viestintä on tieteellinen julkaisu, jossa ilmestyy artikkeleita, haastatteluja ja keskustelunavauksia median, viestinnän ja journalismin tutkimuksen alalta. Media & viestintä on koko mediakenttää tutkiva aikakauskirja, jossa käsitellään viestintään liittyviä teemoja monipuolisesti, myös mediakasvatuksen näkökulmasta. Lehti ilmestyy verkossa open access -periaatteella.

  mediaviestinta.fi