28.6.2017

Ikäihmiset ja sähköinen asiointi : Miten saadaan kaikki mukaan?

Toteutusorganisaatio: Ikäteknologiakeskus

Sijainti verkossa: http://www.ikateknologiakeskus.fi/fileadmin/user_upload/Julkaisut__pdf/Raportit__pdf/ikaihmiset_sahkoinen_asiointi_netti.pdf

Julkaisuvuosi: 2017

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton Ikäteknologiakeskus on selvittänyt, miten ikäihmiset asioivat internetissä, mitä sähköisiä palveluita he käyttävät sekä millaisia haasteita he kohtaavat. Senioreiden käyttämät palvelut ovat sähköistyneet vauhdilla ja yhä useampia palveluja tarjotaan ensisijaisesti verkossa: tämä tarkoittaa sekä juolkisia kuten verohallinnon ja Kelan palveluja että erilaisia vapaa-ajan asiointipalveluja.

Kyselyn valmistelussa on ollut mukana Valtiovarainministeriön AUTA-hanke, jossa kehitetään asiakaspalvelun uutta toimintamallia kokeilujen avulla ja autetaan asiakkaita digitaalisten palvelujen käytössä. Kysely toteutettiin keväällä 2017 ja siihen vastasi lähes 900 ikäihmistä.

Ikäihmiset ja sähköinen asiointi : Miten saadaan kaikki mukaan? -raportissa esitellään kyselyn tulokset sekä palvelujen kehittäjille laaditut suositukset. Julkaisu on luettavissa täällä.

Kyselyn tulokset löytyvät visualisoituina täältä.

Ikäteknologiakeskuksen suositukset siitä, miten ikäihmiset saadaan mukaan digitalisaatioon löytyvät täältä.

 • Viimeksi lisätty

 • Nuorisotiedon kirjasto

  Nuorisotiedon kirjasto
  Mediakasvatusseuran kirjat löytyvät Nuorisotiedon kirjastosta. Kirjojen ohella kirjaston tietokannasta löytyy myös mediakasvatus-aiheisia artikkeleita.

 • Media & viestintä -lehti

  Media & viestintä on tieteellinen julkaisu, jossa ilmestyy artikkeleita, haastatteluja ja keskustelunavauksia median, viestinnän ja journalismin tutkimuksen alalta. Media & viestintä on koko mediakenttää tutkiva aikakauskirja, jossa käsitellään viestintään liittyviä teemoja monipuolisesti, myös mediakasvatuksen näkökulmasta. Lehti ilmestyy verkossa open access -periaatteella.

  mediaviestinta.fi