7.3.2018

Kehitysvammaisten vapaa-ajan toiminnan tukeminen – Opasvideo oman elokuvan tekemiseen iPadilla

Tutkija(t): Mervi Airas, Heidi Haulismaa

Toteutusorganisaatio: Saimaan ammattikorkeakoulu, Sosiaali-ja terveysala, Lappeenranta

Sijainti verkossa: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/137787/Airas_Mervi.pdf.pdf?sequence=1

Julkaisuvuosi: 2017

Julkaisun tyyppi:

Saimaan ammttikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden opinnäytetyön tavoitteena oli tukea kehitysvammaisten tietoteknistä osaamista ja lisätä heidän sosiaalisen median osallisuuttaan. Tarkoituksena oli tuoda uutta sisältöä kehitysvammaisten päivä- ja työtoimintayksiköihin.

Oman vapaa-ajan ja harrastusten valo-ja videokuvaaminen, sekä oman elokuvatarinan tuottaminen omista materiaaleista, antavat kehitysvammaisille uuden tavan ilmaista itseään. Kehitysvammaiset tarvitsevat medialaitteiden hallintaan tukea ja selkokielisiä ohjeita. Kehittämistyö toteutettiin yhteistyössä Yes We Can -hankkeen kanssa, jossa mukana toimivat myös Saimaan ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen osaamiskeskus Socom, Laptuotesäätiö ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote.

Tutkimuksessa käsittellään kehitysvammaisuutta, kehitysvammaisten asemaa ja historiaa. Lisäksi tarkastellaan kehitysvammaisten osallisuutta median käyttäjinä sekä omatekoisen elokuvan tuomia hyötyjä heidän vapaa-aikaansa. Käytännön tietopohja kerättiin osallistumalla sosiaalisen median työpajoihin kehitysvammaisten päivätoimintayksiköissä. Menetelminä käytettiin havainnointia ja videointia, kiinnittämällä huomio kehitysvammaisten erityisiin tarpeisiin uuden asian oppimisessa.

Kehittämistehtävässä tuotettiin kehitysvammaisille selkokielinen opasvideo oman elokuvan tekemiseen iPadin iMovie -ohjelmalla. Lisäksi tehtiin ohjaajille suunnattu kirjallinen opas, joka tukee ja tarkentaa opasvideota. Oppaiden avulla päivätoimintaan saatiin uutta sisältöä, ja tietotekniikkaa voidaan hyödyntää päivätoiminnassa entistä paremmin.

Lue opinnäytetyö täältä.

 • Viimeksi lisätty

 • Nuorisotiedon kirjasto

  Nuorisotiedon kirjasto
  Mediakasvatusseuran kirjat löytyvät Nuorisotiedon kirjastosta. Kirjojen ohella kirjaston tietokannasta löytyy myös mediakasvatus-aiheisia artikkeleita.

 • Media & viestintä -lehti

  Media & viestintä on tieteellinen julkaisu, jossa ilmestyy artikkeleita, haastatteluja ja keskustelunavauksia median, viestinnän ja journalismin tutkimuksen alalta. Media & viestintä on koko mediakenttää tutkiva aikakauskirja, jossa käsitellään viestintään liittyviä teemoja monipuolisesti, myös mediakasvatuksen näkökulmasta. Lehti ilmestyy verkossa open access -periaatteella.

  mediaviestinta.fi