22.7.2014

Lapset netissä – Puheenvuoroja lasten ja nuorten netin käytöstä ja riskeistä

Tutkija(t): Reijo Kupiainen, Sirkku Kotilainen, Kaarina Nikunen ja Annikka Suoninen (toim.)

Toteutusorganisaatio: Mediakasvatusseura ry

Sijainti verkossa: Lapset netissä – Puheenvuoroja lasten ja nuorten netin käytöstä ja riskeistä

Sijainti verkossa: http://www.mediakasvatus.fi/files/ISBN978-952-67693-3-2.pdf

Julkaisuvuosi: 2013

Julkaisun tyyppi:

Verkkojulkaisun lähtökohtana on EU Kids Online -tutkimusverkoston tekemä tutkimus 9-16-vuotiaiden eurooppalaisten lasten ja nuorten internetin käytön riskeistä ja mahdollisuuksista. Lapset netissä -julkaisussa lasten ja nuorten nettielämää tarkastellaan suomalaisittain aiheen asiantuntijoiden toimesta.
Julkaisulla pyritään tarjoamaan vanhemmille, opettajille, nuorisotyöntekijöille ja muille lasten ja nuorten parissa toimiville ja aiheesta kiinnostuneille tietoa, jota on mahdollista hyödyntää sekä kasvatustyössä että nettipalveluiden ja valvonnan kehittämistyössä. Julkaisu jakautuu kolmeen osaan, jotka ovat internetin käyttö, internetin haasteet sekä internetin mahdollisuudet.
 • Viimeksi lisätty

 • Nuorisotiedon kirjasto

  Nuorisotiedon kirjasto
  Mediakasvatusseuran kirjat löytyvät Nuorisotiedon kirjastosta. Kirjojen ohella kirjaston tietokannasta löytyy myös mediakasvatus-aiheisia artikkeleita.

 • Media & viestintä -lehti

  Media & viestintä on tieteellinen julkaisu, jossa ilmestyy artikkeleita, haastatteluja ja keskustelunavauksia median, viestinnän ja journalismin tutkimuksen alalta. Media & viestintä on koko mediakenttää tutkiva aikakauskirja, jossa käsitellään viestintään liittyviä teemoja monipuolisesti, myös mediakasvatuksen näkökulmasta. Lehti ilmestyy verkossa open access -periaatteella.

  mediaviestinta.fi