1.12.2011

Lasten mediabarometri 2010: Vanhempien mielipiteet lasten mediankäytöstä

Tutkija(t): Annikka Suoninen

Toteutusorganisaatio: Mediakasvatusseura ry

Sijainti verkossa: Lasten mediabarometri 2010: Vanhempien mielipiteet lasten mediankäytöstä

Sijainti verkossa: http://www.mediakasvatus.fi/publications/ISBN978-952-99964-9-0.pdf

Julkaisuvuosi: 2011

Julkaisun tyyppi:

Mediakasvatusseura ry toteutti vuonna 2010 yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa ensimmäisen opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman Lasten mediabarometri -tutkimuksen. Tämä tutkimus kohdistui pienten 0–8-vuotiaiden lasten mediankäyttöihin. Tutkimuksen keskeisin tutkimusaineisto kerättiin 0–8-vuotiaiden lasten vanhemmille suunnatulla valtakunnallisella postikyselyllä. Kyselyyn saatiin vastaus kaikkiaan 743:sta perheestä.

Kyselyssä kartoitettiin varsin laajasti mediavälineiden saatavuutta kodeissa sekä sitä, miten lapset käyttävät yleisimpiä medioita. Vanhemmilta kysyttiin myös perheissä mahdollisesti noudatetuista mediankäyttöön liittyvistä säänöistä ja rajoituksista. Kaikkien näiden kysymysten osalta tutkimustulokset raportoitiin keväällä 2011 ilmestyneessä Sirkku Kotilaisen toimittamassa julkaisussa ”Lasten mediabarometri 2010: 0–8-vuotiaiden lasten mediankäyttö Suomessa”.

Keväällä ilmestynyt raportti ei kuitenkaan sisältänyt aivan kaikkia kyselyn tuloksia. Pienten lasten vanhemmilta kysyttiin myös heidän mielipiteitään lapsen mediankäytöstä ja lapsille suunnatuista mediasisällöistä. Tässä raportissa kuvataan vanhempien vastauksia näihin kyselyyn sisältyneisiin asenne- ja mielipidekysymyksiin. Tämän raportin tuloksia on hyvä tarkastella yhdessä keväällä ilmestyneen laajemman raportin kanssa, sillä esimerkiksi perheissä sovelletut mediankäytön rajoitukset on kuvattu kevään laajemmassa raportissa.

 • Viimeksi lisätty

 • Nuorisotiedon kirjasto

  Nuorisotiedon kirjasto
  Mediakasvatusseuran kirjat löytyvät Nuorisotiedon kirjastosta. Kirjojen ohella kirjaston tietokannasta löytyy myös mediakasvatus-aiheisia artikkeleita.

 • Media & viestintä -lehti

  Media & viestintä on tieteellinen julkaisu, jossa ilmestyy artikkeleita, haastatteluja ja keskustelunavauksia median, viestinnän ja journalismin tutkimuksen alalta. Media & viestintä on koko mediakenttää tutkiva aikakauskirja, jossa käsitellään viestintään liittyviä teemoja monipuolisesti, myös mediakasvatuksen näkökulmasta. Lehti ilmestyy verkossa open access -periaatteella.

  mediaviestinta.fi