1.9.2011

Lasten mediabarometri 2010: 0-8-vuotiaiden lasten mediankäyttö Suomessa

Tutkija(t): Sirkku Kotilainen (toim.)

Toteutusorganisaatio: Mediakasvatusseura ry

Sijainti verkossa: http://www.mediakasvatus.fi/publications/ISBN978-952-99964-6-9.pdf

Julkaisuvuosi: 2011

Julkaisun tyyppi:

Tutkimusraportissa kuvataan alle kouluikäisten mediankäyttöjä Suomessa ja arvioidaan toteutettujen ja kokeiltujen metodien toimivuutta. Säännöllisesti toteutettuna pienten lasten mediabarometrilla on nähtävissä myös kansainvälistä merkitystä, koska mediakasvatuksen tarve on alettu nähdä elinikäisen oppimisen näkökulmasta, siis varhaislapsuudesta lähtien.

Lasten mediabarometri 2010 -hankkeen on toteuttanut Mediakasvatusseura ry yhdessä Mannerheimin Lastensuojeluliiton, neljän yliopiston sekä Valtion elokuvatarkastamon asiantuntijoiden kanssa. Tutkimuksen on rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö.

Aineistoa on kerätty usein erilaisin menetelmin kuten vanhemmille suunnatulla kyselylomakkeella, vauvojen ja pienten lasten mediaympäristöjä havainnoimalla ja haastattelemalla lapsia pääosin kotona, päivähoidossa ja koulussa.

Tutkimusraportissa kuvataan kuinka mediakulttuuri on osa lasten arkea jo varhaisesta iästä lähtien. Tutkimuksen mukaan lasten mediankäyttö alkaa jo vauvana. Lapsen oma mediamaku alkaa muotoutua 3-4 ikävuoden paikkeilla, ja samaan aikaan tyttöjen ja poikien ohjelmamaku alkaa vähitellen eriytyä. Mediaan liittyvät hyvän olon tunteet ja median tuottama ilo yhtä lailla kuin jännityskin osoittautuivat heille merkityksellisiksi.

Tutkimus osoittaa, että mediakulttuuri on osa lasten arkea jo varhaisesta iästä lähtien. Lapsen medialukutaitojen edistäminen tulisi niveltyä elinikäiseen oppimiseen varhaiskasvatuksesta alkaen. Pienten lasten perheille tulisi myös lisätä tietoutta lasten mediakulttuureista ja mediakasvatuksesta. Median tarjolle asettamat lapsille suunnatut sisällöt kaipaisivat edelleen tutkimusta varsinkin sukupuolen ja kulttuuristen erojen näkökulmista.

 • Viimeksi lisätty

 • Nuorisotiedon kirjasto

  Nuorisotiedon kirjasto
  Mediakasvatusseuran kirjat löytyvät Nuorisotiedon kirjastosta. Kirjojen ohella kirjaston tietokannasta löytyy myös mediakasvatus-aiheisia artikkeleita.

 • Media & viestintä -lehti

  Media & viestintä on tieteellinen julkaisu, jossa ilmestyy artikkeleita, haastatteluja ja keskustelunavauksia median, viestinnän ja journalismin tutkimuksen alalta. Media & viestintä on koko mediakenttää tutkiva aikakauskirja, jossa käsitellään viestintään liittyviä teemoja monipuolisesti, myös mediakasvatuksen näkökulmasta. Lehti ilmestyy verkossa open access -periaatteella.

  mediaviestinta.fi