22.7.2014

Lasten mediabarometri 2012

Tutkija(t): Annikka Suoninen

Toteutusorganisaatio: Nuorisotutkimusseura

Sijainti verkossa: http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/lastenmediabarometri2012.pdf

Julkaisuvuosi: 2013

Julkaisun tyyppi:

Opetus- ja kulttuuriministeriö on vuodesta 2010 rahoittanut vuosittain toteutettua Lasten mediabarometri -tutkimusta. Lasten mediabarometri -tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa luotettavaa ja kansallisella tasolla edustavaa tietoa lasten mediankäytöistä. Vuoden 2012 Lasten mediabarometrissä tutkittiin 10–12-vuotiaiden varhaisnuorten mediankäyttöjä. Barometrin erityisteemana ovat tyttöjen ja poikien väliset erot median käytöissä. Kyselyaineisto kerättiin lomakekyselyllä 10–12-vuotiailta vastaajilta itseltään.

Otteita tuloksista:

 • Kuvaohjelmien katselu on varhaisnuorten yleisin mediankäyttö, mutta osa katselusta tapahtuu internetissä eikä kohdistu perinteisiin televisio-ohjelmiin. Sisällöllisesti poikien katselu keskittyy tyttöjä useammin vain muutamiin ohjelmatyyppeihin, kun tytöt seurasivat useamman tyyppisiä kuvaohjelmia.
 • Pelikonsoleita oli tytöillä käytössään harvemmin kuin pojilla, mutta se on barometrin laatineen erikoistutkija Annikka Suonisen mukaan pikemminkin seurausta tyttöjen vähäisemmästä kiinnostuksesta digitaalisia pelejä ja pelaamista kohtaan kuin syy pelaamattomuuteen.
 • Internetin käyttöä selvitettäessä ilmeni, että yhteisöpalvelujen ja pelien käyttö on lisääntynyt, kun taas chattien ja pikaviestinten suosio on vähentynyt. Haastatteluihin osallistuneet tytöt ja pojat tuntuivat suhtautuvan eri tavoin tuntemattomiin ihmisiin ja tietojensa luovuttamiseen internetissä.
 • Vanhemmat valvoivat huomattavasti tarkemmin tyttöjen kuin poikien mediankäyttöjä. Selvästi useammat pojat kuin tytöt myös kokivat, etteivät vanhemmat olleet kiinnostuneita keskustelemaan heidän mediasuosikeistaan.
 • Lukemisharrastuksessa tytöt ja pojat erosivat selvästi toisistaan. Pojat lukivat lähinnä vain sarjakuvakirjoja ja -lehtiä. Tytöt lukivat myös muuta kirjallisuutta ja muita aikakauslehtiä.
 • Tyttöjen enemmistö pitää popista, poikien enemmistö taas räpistä. Hevi- ja metallimusiikkia kuunteli usein vain 14 prosenttia.
 • Viimeksi lisätty

 • Nuorisotiedon kirjasto

  Nuorisotiedon kirjasto
  Mediakasvatusseuran kirjat löytyvät Nuorisotiedon kirjastosta. Kirjojen ohella kirjaston tietokannasta löytyy myös mediakasvatus-aiheisia artikkeleita.

 • Media & viestintä -lehti

  Media & viestintä on tieteellinen julkaisu, jossa ilmestyy artikkeleita, haastatteluja ja keskustelunavauksia median, viestinnän ja journalismin tutkimuksen alalta. Media & viestintä on koko mediakenttää tutkiva aikakauskirja, jossa käsitellään viestintään liittyviä teemoja monipuolisesti, myös mediakasvatuksen näkökulmasta. Lehti ilmestyy verkossa open access -periaatteella.

  mediaviestinta.fi