15.2.2018

Leikki-ikäisen lapsen mediakasvatuksen tukeminen terveydenhoitajan työssä

Tutkija(t): Viktoria Totska

Toteutusorganisaatio: Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Sijainti verkossa: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/122605/Totska%20Viktoria.pdf?sequence=1

Julkaisuvuosi: 2016

Julkaisun tyyppi:

Viktoria Totskan sosiaali- ja terveysalan opinnäytetyössä selvitettiin, miten mediamaailma vaikuttaa leikki-ikäiseen lapseen, millainen tietämys mediasta on leikki-ikäisten lasten vanhemmilla, sekä miten terveydenhoitaja ja vanhemmat voivat tukea leikki-ikäisen lapsen median turvallista käyttöä. Terveydenhoitaja (AMK) -koulutusohjelmaan tehdyn opinnäytetyön tavoitteena oli laajentaa ja kehittää omaa, vanhempien ja terveydenhoitajien tietoisuutta leikki-ikäisen lapsen mediakasvatuksesta.

Opinnäytetyö perustuu Seinäjoen ammattikorkeakoulun Pk Inno-hankkeeseen, jonka tavoitteena on ympäröivän alueen työelämän kehittäminen. Kyselytutkimukseen vastasi 76 vanhempaa.

Lue tutkimus täältä.

 • Viimeksi lisätty

 • Nuorisotiedon kirjasto

  Nuorisotiedon kirjasto
  Mediakasvatusseuran kirjat löytyvät Nuorisotiedon kirjastosta. Kirjojen ohella kirjaston tietokannasta löytyy myös mediakasvatus-aiheisia artikkeleita.

 • Media & viestintä -lehti

  Media & viestintä on tieteellinen julkaisu, jossa ilmestyy artikkeleita, haastatteluja ja keskustelunavauksia median, viestinnän ja journalismin tutkimuksen alalta. Media & viestintä on koko mediakenttää tutkiva aikakauskirja, jossa käsitellään viestintään liittyviä teemoja monipuolisesti, myös mediakasvatuksen näkökulmasta. Lehti ilmestyy verkossa open access -periaatteella.

  mediaviestinta.fi