7.9.2016

Media hanskassa – lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus mediasta ja liikunnasta 2016

Tutkija(t): toim. Jani Merikivi, Sami Myllyniemi ja Mikko Salasuo

Toteutusorganisaatio: Nuorisoasiain neuvottelukunta ja Nuorisotutkimusverkosto

Sijainti verkossa: http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/media_hanskassa.pdf

Julkaisuvuosi: 2016

kansi_media_hanskassa-990669f36e2b26afaec42467b27816e3Media hanskassa – lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus mediasta ja liikunnasta 2016 (toim. Jani Merikivi, Sami Myllyniemi ja Mikko Salasuo) -teos käsittelee 7–29-vuotiaiden vapaa-aikaa painottuen mediaan, harrastamiseen ja liikuntaan. Tutkimus on jatkoa aiemmin Nuorten vapaa-aikatutkimuksen nimellä kulkeneelle julkaisusarjalle.

Tutkimuksessa selviää, että enemmistö (61 %) vanhempiensa kanssa asuvista nuorista tapaa tehdä jotain mediaan liittyvää yhdessä isän, äidin tai muiden perheen aikuisten kanssa. Tutkimukseen osallistui 1205 iältään 7–29-vuotiasta lasta ja nuorta.

Niin tyttöjen kuin poikienkin selvästi yleisin tapa viettää aikaa yhdessä aikuisen kanssa median parissa on television katsominen. Yli kaksi kolmasosaa 7–9-vuotiaista kertoi katsovansa televisiota perheen aikuisten kanssa, ja yli 10-vuotiaista jopa yli kolme neljäsosaa. Vaikka iän myötä television katsomisen suhteellinen asema vahvistuu edelleen, noin 11 ikävuodesta alkaen harvempi vastaaja enää kuitenkaan kiinnostuu sukupolvien yhteisestä ajasta median parissa.

Kaikkein nuorimpien yleisin toive oli saada pelata enemmän yhdessä vanhempiensa kanssa. Tytöt mainitsivat myös kirjojen lukemisen.
Vanhempien koulutustaso tai perhemuoto ei selittänyt median parissa yhdessä vietettyä aikaa.

Tuloksissa on nähtävissä signaaleja siitä, että lasten ja nuorten liikkuminen olisi lisääntymässä.

Maksuton verkkojulkaisu löytyy täältä. Ostettavissa teos on täällä.

Lisätietoa Media hanskassa -julkaisusta:
Jani Merikivi, tutkija, Aalto-yliopisto, puh. 040 353 8088, Jani.merikivi@aalto.fi
Dosentti Mikko Salasuo, Nuorisotutkimusverkosto, puh. 040 548 5520, Mikko.salasuo@nuorisotutkimus.fi
Sami Myllyniemi, tutkija, Nuorisotutkimusverkosto, puh. 040 715 1721, Sami.myllyniemi@nuorisotutkimus.fi

 • Viimeksi lisätty

 • Nuorisotiedon kirjasto

  Nuorisotiedon kirjasto
  Mediakasvatusseuran kirjat löytyvät Nuorisotiedon kirjastosta. Kirjojen ohella kirjaston tietokannasta löytyy myös mediakasvatus-aiheisia artikkeleita.

 • Media & viestintä -lehti

  Media & viestintä on tieteellinen julkaisu, jossa ilmestyy artikkeleita, haastatteluja ja keskustelunavauksia median, viestinnän ja journalismin tutkimuksen alalta. Media & viestintä on koko mediakenttää tutkiva aikakauskirja, jossa käsitellään viestintään liittyviä teemoja monipuolisesti, myös mediakasvatuksen näkökulmasta. Lehti ilmestyy verkossa open access -periaatteella.

  mediaviestinta.fi