29.3.2018

Media- ja viestintäpolitiikan nykytila ja mittaaminen

Tutkija(t): Marko Ala-Fossi; Anette Alén-Savikko; Mikko Grönlund; Paula Haara; Heikki Hellman; Juha Herkman; Jockum Hildén; Ilmari Hiltunen; Johanna Jääsaari; Kari Karppinen; Aino Koskenniemi; Heikki Kuutti; Katja Lehtisaari; Ville Manninen; Janne Matikainen ja Markus Mykkänen (toimittajat )

Toteutusorganisaatio: Liikenne- ja viestintäministeriö

Sijainti verkossa: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160714

Julkaisuvuosi: 2018

Julkaisun tyyppi:

Media- ja viestintäpolitiikan nykytila ja mittaaminen on toteutettu liikenne- ja viestintäministeriön toimeksiannosta yhteistyössä media-alan toimijoiden kanssa. Sen tavoitteena on ollut tuottaa uuden kansallisen mediapoliittisen ohjelman valmistelutyön pohjaksi monialainen yhteiskuntatieteellinen perusselvitys mediapolitiikan nykytilasta Suomessa. Raportissa esitellään selvitystyön tuloksien pohjalta laadittu mittaristomalli suomalaisen media- ja viestintäpolitiikan eri osa-alueiden muutoksen seurantaa varten.

Luku 4 käsittelee mediakasvatuksen nykytilaa ja tulevaisuudennäkymiä Suomessa. Tutkijat kiinnittävät huomiota esimerkiksi eriarvoistumisen kasvun aiheuttamiin haasteisiin mediakasvatukselle. Tutkijoiden mukaan mediakasvatusmateriaalien keskittyminen lähes poikkeuksetta lasten ja nuorten mediakasvatukseen voi jättää muita haavoittuvassa asemassa olevia erityisryhmiä vähemmälle huomiolle. Raportissa todetaankin, että ammattitaitoisen mediakasvatuksen tulisi kuulua nykyisessä medioituneessa yhteiskunnassa tasa-arvoisesti kaikille.

Muita raportissa esiin nousevia teemoja ovat pienten lasten internetin käytön lisääntyminen ja sitä myöten nuorimpien ikäryhmien mediakasvatuksen kehitystarve. Kirjoittajat korostavat opettajien ja ammattikasvattajien tärkeää asemaa tietoyhteiskunnan rakentamisessa. Tutkijat peräänkuuluttavat sellaisten tutkimuksen ja menetelmien kehittämistä, joiden avulla voitaisiin arvioida mediataitojen tasoa sekä mediataitojen omaksumista arkeen ja omaan toimintaan.

Tutkimuksen loppuraportin voit lukea täältä.

 • Viimeksi lisätty

 • Nuorisotiedon kirjasto

  Nuorisotiedon kirjasto
  Mediakasvatusseuran kirjat löytyvät Nuorisotiedon kirjastosta. Kirjojen ohella kirjaston tietokannasta löytyy myös mediakasvatus-aiheisia artikkeleita.

 • Media & viestintä -lehti

  Media & viestintä on tieteellinen julkaisu, jossa ilmestyy artikkeleita, haastatteluja ja keskustelunavauksia median, viestinnän ja journalismin tutkimuksen alalta. Media & viestintä on koko mediakenttää tutkiva aikakauskirja, jossa käsitellään viestintään liittyviä teemoja monipuolisesti, myös mediakasvatuksen näkökulmasta. Lehti ilmestyy verkossa open access -periaatteella.

  mediaviestinta.fi