10.8.2015

Mediakasvatuksen suuntaviivat nuorisoasiainkeskuksessa

Tutkija(t): Vesa Jaakola ja Annina Lundvall

Toteutusorganisaatio: Nuorisoasiainkeskus

Sijainti verkossa: http://www.hel.fi/static/nk/Julkaisut/mediakasvatuksen_suuntaviivat_nk_2015.pdf

Julkaisuvuosi: 2015

Mediakasvatus kuuluu jokaisen nuorisotyötä tekevän arkiseen työhön. Usein se piiloutuukin tiedostamatta tehtäväksi työksi, kuten keskusteluksi ikärajoista, sopivista sisällöistä tai pelaamiseen käytetystä ajasta.  Kriittinen mediakasvatus lähtee ajatuksesta, että nuoret johdatetaan median tuottamisen tapoihin, markkinointiin, mediatuotteisiin, median kuluttamiseen ja tekemällä oppimiseen.

Nuorisoasiainkeskuksen julkaisu Mediakasvatuksen suuntaviivat nuorisoasiainkeskuksessa antaa vinkkejä siihen, miten nuorisotyöntekijä voi auttaa nuoria median käyttöön liittyvissä tilanteissa ja kuinka edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta hyödyntäen mediaa tarjoten nuorelle osallistumisen, itseilmaisun, sisällöntuotannon ja julkaisun mahdollisuuksia.

Julkaisu koostaa mediakasvatuksen nuorisotyössä viiteen pääteemaan, jotka ovat

 • Itseilmaisun mahdollistaminen
 • Mediakriittisyyden heräämisen tukeminen
 • Mediavälineiden käyttövalmiuksien vahvistaminen
 • Media kasvuympäristönä
 • Mediakansalaisuuden vahvistaminen
 • Viimeksi lisätty

 • Nuorisotiedon kirjasto

  Nuorisotiedon kirjasto
  Mediakasvatusseuran kirjat löytyvät Nuorisotiedon kirjastosta. Kirjojen ohella kirjaston tietokannasta löytyy myös mediakasvatus-aiheisia artikkeleita.

 • Media & viestintä -lehti

  Media & viestintä on tieteellinen julkaisu, jossa ilmestyy artikkeleita, haastatteluja ja keskustelunavauksia median, viestinnän ja journalismin tutkimuksen alalta. Media & viestintä on koko mediakenttää tutkiva aikakauskirja, jossa käsitellään viestintään liittyviä teemoja monipuolisesti, myös mediakasvatuksen näkökulmasta. Lehti ilmestyy verkossa open access -periaatteella.

  mediaviestinta.fi