1.1.2008

Suomalainen mediakasvatusmaisema 2008 – katsaus organisaatioiden toteuttamaan mediakasvatukseen

Tutkija(t): Ilkka Kuukka

Toteutusorganisaatio: Mediakasvatusseura ry

Sijainti verkossa: Suomalainen mediakasvatusmaisema 2008 – katsaus organisaatioiden toteuttamaan mediakasvatukseen

Sijainti verkossa: http://www.mediakasvatus.fi/publications/mediakasvatusmaisema2008.pdf

Julkaisuvuosi: 2008

Julkaisun tyyppi:

Suomalainen mediakasvatusmaisema 2008 – katsaus organisaatioiden toteuttamaan mediakasvatukseen -selvityksessä oli tarkoituksena muodostaa kuvaa siitä mediakasvatuksen toteutuksen kirjosta, jota maassamme toteutetaan. Tulosten mukaan mediakasvatusta toteutetaan vastaajien keskuudessa monipuolisesti. Toiminta voitiin jakaa vastausten perusteella kuuteen kategoriaan: kouluttavaan, tiedottavaan, tutkivaan, linjaavaan, valvovaan ja rahoittavaan. Kartoitukseen vastanneet organisaatiot toteuttavat mediakasvatusta useammalla kuin yhdellä tavalla. Selkeästi suurin kategoria oli kouluttava, jollaista toimintaa ilmoitti toteuttavansa yli 90 prosenttia vastaajista. Seuraavaksi eniten mainintoja saivat tiedottava ja tutkiva toimintatapa noin 40 prosentilla molemmat. Mediakasvatusta linjaava työtä teki vajaa kolmannes vastanneista sekä valvovaa ja rahoittavaa toimintaa molempia alle 10 prosenttia.

Selvityksessä organisaatiot voitiin jakaa mediakasvatusta pääasiallisesti toteuttaviin ja sellaisiin, joissa aihealue toteutuu jonkin muun toiminnan yhteydessä. Erityisesti jälkimmäisessä ryhmässä tavoitettiin myös uusia alan toimijoita ja saatiin tietoa sellaisista, joille kyselyä ei tiedetty lähettää. Varsinkin lasten ja nuorten elämää edistävät järjestöt näyttävät ottaneen mediakasvatusta aktiivisesti mukaan toimintoihinsa. Selvitys osoittaa järjestökentän aktiivisuuden ja monipuolisuuden mediakasvatuksentoteuttajana kansallisesti ja alueellisesti. Tämä potentiaali tulisi nykyistä paremmin huomioida pohdittaessa mediakasvatusta erityisesti koulussa, jossa painitaan opettajien työtaakan ja aikataulupulmien kanssa. Kun esimerkiksi peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa puhutaan media- ja viestintätaidon kohdalla yhteistyön toteuttamisesta median kanssa, olisi hyvä nostaa esiin myös mahdollisuus tehdä yhteistyötä mediakasvatuksessa aktiivisten järjestöjen kanssa

 • Viimeksi lisätty

 • Nuorisotiedon kirjasto

  Nuorisotiedon kirjasto
  Mediakasvatusseuran kirjat löytyvät Nuorisotiedon kirjastosta. Kirjojen ohella kirjaston tietokannasta löytyy myös mediakasvatus-aiheisia artikkeleita.

 • Media & viestintä -lehti

  Media & viestintä on tieteellinen julkaisu, jossa ilmestyy artikkeleita, haastatteluja ja keskustelunavauksia median, viestinnän ja journalismin tutkimuksen alalta. Media & viestintä on koko mediakenttää tutkiva aikakauskirja, jossa käsitellään viestintään liittyviä teemoja monipuolisesti, myös mediakasvatuksen näkökulmasta. Lehti ilmestyy verkossa open access -periaatteella.

  mediaviestinta.fi