25.3.2015

Media+lapsi+kasvatus – Mediakasvatuksen tutkimuksellinen kehittäminen

Tutkija(t): Fanny Vilmilä

Toteutusorganisaatio: Nuorisotutkimusseura ry/Nuorisotutkimusverkosto

Sijainti verkossa: http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisut/verkkokauppa/verkkojulkaisut/366-Media%20%20%20lapsi%20%20%20kasvatus

Julkaisuvuosi: 2015

Raportti valmistui Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuri- ja taidepolitiikan osaston rahoittamassa Mediakasvatuksen tutkimuksellinen kehittäminenhankkeessa, jossa kartoitettiin lasten mediakasvatuksen tutkimusta sekä rakennettiin yhteistyössä mediakasvatuksen ja sen tutkimuksen ammattilaisten kanssa lasten ja nuorten mediakasvatuksen tutkimuksen tulevaisuuden suuntaviivoja. Hankkeessa kerättiin systemaattisesti lasten mediakasvatukseen liittyvää Suomessa tehtyä tutkimusta sekä avattiin tiedon sovellettavuuteen ja yleistajuistamiseen liittyviä mahdollisuuksia. Loppuraportti kokoaa saadut tulokset yhteen.

Raportin ensimmäisessä osassa kuvaillaan hankkeen keskeiset työmuodot ja toimenpiteet. Hankkeen tulokset konkretisoivan ja raportin toisen osan muodostavan lasten ja nuorten mediakasvatuksen tutkimuksen tulevaisuusvision laadintaan osallistui eri tavoin laaja joukko mediakasvatuksen ja sen tutkimuksen asiantuntijoita.

Yhteistyötahoina hankkeessa olivat Kansallisen audiovisuaalisen instituutin mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö (MEKU), Mediakasvatusseura ry, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry, Pelastakaa Lapset ry, Kehittämiskeskus Opinkirjo, Verke – Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus, Lapsiasiainvaltuutetun toimisto, Helsingin yliopiston viestinnän oppiaine, Jyväskylän yliopiston nykykulttuurin tutkimuskeskus, Turun yliopiston lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, Lapin yliopiston mediapedagogiikkakeskus, Tampereen yliopiston viestinnän, median ja teatterin yksikkö sekä Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikkö

Lisätietoja:
Tutkija Fanny Vilmilä
Nuorisotutkimusverkosto
fanny.vilmila(a)nuorisotutkimus.fi
puh. 050 527 7781

 • Viimeksi lisätty

 • Nuorisotiedon kirjasto

  Nuorisotiedon kirjasto
  Mediakasvatusseuran kirjat löytyvät Nuorisotiedon kirjastosta. Kirjojen ohella kirjaston tietokannasta löytyy myös mediakasvatus-aiheisia artikkeleita.

 • Media & viestintä -lehti

  Media & viestintä on tieteellinen julkaisu, jossa ilmestyy artikkeleita, haastatteluja ja keskustelunavauksia median, viestinnän ja journalismin tutkimuksen alalta. Media & viestintä on koko mediakenttää tutkiva aikakauskirja, jossa käsitellään viestintään liittyviä teemoja monipuolisesti, myös mediakasvatuksen näkökulmasta. Lehti ilmestyy verkossa open access -periaatteella.

  mediaviestinta.fi