22.7.2014

Medialukutaidot, osallisuus, mediakasvatus

Tutkija(t): Kupiainen, Reijo & Sintonen, Sara

Toteutusorganisaatio: Gaudeamus, Helsinki University Press/Palmenia

Sijainti verkossa: Ei verkkoversiota

Julkaisuvuosi: 2009

Julkaisun tyyppi:

Visuaalisuus, estetiikka, leikki, kriittisyys ja osallisuus ovat sanoja, joilla kuvaillaan 2000-luvun länsimaista mediakulttuuria. Puhutaan myös ymmärtämisen aikakaudesta, jossa erityisesti kyky tulkita kuvallista ilmaisua korostuu.

Digitaalisten viestintäteknologioiden yleistymisen myötä yhä useammat ihmiset jakavat kokemuksiaan ja mediakertomuksiaan erilaisissa verkkoyhteisöissä. Samalla he tuottavat omaa identiteettiään ja sosiaalista olemistaan – ja tulevat tuotetuiksi, ovat osallisia. Teoksessa analysoidaan näitä prosesseja ja hahmotetaan mediakasvatuksen mahdollisuuksia luoda ja kehittää kriittisiä nykykulttuurin luku- ja ajattelutapoja.

Kirjassa käsitellään uusia lukutaitoja kognitiivisten ja sosiokulttuuristen mallien kautta. Mediakulttuuri hahmottuu tarinoiden kerrontana, merkkien tekemisenä, kulttuurisina merkitysten tuottamisen prosesseina ja kamppailuina, joissa jokainen on mukana tahtoen tai tahtomattaan.

FT Reijo Kupiainen on mediakasvatuksen lehtori Lapin yliopistossa (virkavapaalla) ja Suomen Akatemian tutkijatohtori Tampereen yliopistossa. Kupiainen on toiminut mediakasvatuksen opettajana ja tutkijana eri yliopistoissa ja tehnyt käytännön mediakasvatustyötä päiväkodeissa ja kouluissa.

MuT Sara Sintonen on yliopistonlehtori Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitoksella. Hän on taidekasvattajataustainen opettajankouluttaja ja mediakasvatustutkija

 • Viimeksi lisätty

 • Nuorisotiedon kirjasto

  Nuorisotiedon kirjasto
  Mediakasvatusseuran kirjat löytyvät Nuorisotiedon kirjastosta. Kirjojen ohella kirjaston tietokannasta löytyy myös mediakasvatus-aiheisia artikkeleita.

 • Media & viestintä -lehti

  Media & viestintä on tieteellinen julkaisu, jossa ilmestyy artikkeleita, haastatteluja ja keskustelunavauksia median, viestinnän ja journalismin tutkimuksen alalta. Media & viestintä on koko mediakenttää tutkiva aikakauskirja, jossa käsitellään viestintään liittyviä teemoja monipuolisesti, myös mediakasvatuksen näkökulmasta. Lehti ilmestyy verkossa open access -periaatteella.

  mediaviestinta.fi