2.11.2016

Mediaohje: miten käsitellä lasten ja nuorten mediakulttuuria?

Tutkija(t): Isabella Holm, Anniina Lundvall, Inka Silvennoinen ja Lauri Sundberg

Toteutusorganisaatio: Mediakasvatusseura, Ehkäisevä Päihdetyö Ehyt ry, Pelastakaa Lapset ry

Sijainti verkossa: http://www.mediakasvatus.fi/wp-content/uploads/2016/10/Ruutuaikaviikonmediaohje_final.pdf

Julkaisuvuosi: 2016

Mediasisällöt ja mediankäyttö ovat muodossa tai toisessa osa lasten ja nuorten jokapäiväistä elämää. Ei olekaan yllättävää, että uutismediat huomioivat uusia median käytön tapoihin liittyviä ilmiöitä. Lasten ja nuorten mediakulttuuriin liittyy edelleen virheellisiä oletuksia ja ennakkoluuloja, joita myös uutisjutut voivat huomaamattaan ylläpitää tai vahvistaa.

Lapset ja nuoret ansaitsevat sen, että heidän mediakulttuuristaan ja mediankäytöstä keskustellaan asiallisesti ja moniäänisesti. Mediakasvatusseura, Ehyt ry ja Pelastakaa Lapset ry ovat koostaneet kattavan vinkkilistan toimittajille lasten ja nuorten mediakulttuuriin liittyvien ilmiöiden käsittelyn tueksi.

Mediaohje on tuotettu osana Mediakasvatusseuran järjestämää Ruutuaikaviikkoa 10.10.-14.10.2016, jonka tarkoituksena oli herätellä keskustelua lasten ja nuorten mediankäytön suosituksista ja niiden päivittämisestä. Teemaviikolla julkaistiin mediakasvattajien näkemyksiä aiheesta esittelevä Ruudulla-raportti. Ruutuaikaviikon aikana julkaistut asiantuntijanäkökulmat on koostettu Keskustelua ruutuajasta -julkaisuun.

Mediaohjeen alkuosan vinkit ovat luonteeltaan yleisluontoisia, soveltuen monenlaisten mediakulttuurin ilmiöiden käsittelemiseen. Toisessa osiossa jaetaan vinkkejä erityisesti pelaamisen ja pelikulttuurin käsittelemiseen sekä lasten kuvaamiseen ja kuvien valitsemiseen.

Mediaohjeen ovat kirjoittaneet Isabella Holm (Mediakasvatusseura ry), Anniina Lundvall (Pelastakaa lapset ry), Inka Silvennoinen (Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry) ja Lauri Sundberg (Pelastakaa Lapset ry).

Ruutuaika kooste

 • Viimeksi lisätty

 • Nuorisotiedon kirjasto

  Nuorisotiedon kirjasto
  Mediakasvatusseuran kirjat löytyvät Nuorisotiedon kirjastosta. Kirjojen ohella kirjaston tietokannasta löytyy myös mediakasvatus-aiheisia artikkeleita.

 • Media & viestintä -lehti

  Media & viestintä on tieteellinen julkaisu, jossa ilmestyy artikkeleita, haastatteluja ja keskustelunavauksia median, viestinnän ja journalismin tutkimuksen alalta. Media & viestintä on koko mediakenttää tutkiva aikakauskirja, jossa käsitellään viestintään liittyviä teemoja monipuolisesti, myös mediakasvatuksen näkökulmasta. Lehti ilmestyy verkossa open access -periaatteella.

  mediaviestinta.fi