3.12.2015

Minne menet, mediakasvatus? Mediakasvatusseuran 10-vuotisjulkaisu

Tutkija(t): Holm, Isabella & Rahja, Rauna (toim.)

Toteutusorganisaatio: Mediakasvatusseura & Otavan Opiston Osuuskunta

Sijainti verkossa: http://mediakasvatus.fi/wp-content/uploads/2015/12/Minne_menet_mediakasvatus_Mediakasvatusseura10_pakattu.pdf

Julkaisuvuosi: 2015

Julkaisun tyyppi:

Mediakasvatusseuran perustamisesta tulee vuonna 2015 kuluneeksi kymmenen vuotta. Juhlavuoden kunniaksi Mediakasvatusseura julkaisee Minne menet, mediakasvatus? -10-vuotisjulkaisun, joka luotaa erilaisin artikkelein ja raportein mediakasvatuksen tulevaisuuteen. Historiikin sijasta julkaisussa paneudutaan mediakasvatuksen tulevaisuuden skenaarioihin sekä mediakasvatuksen rooliin yhteiskunnassa juuri nyt. Samalla erilaiset puheenvuorot keskustelevat mediakasvatuksen kehityksestä ja 10-vuotiaasta Mediakasvatusseurasta. Julkaisun ovat toimittaneet Isabella Holm ja Rauna Rahja.

Jere Rinne ja Hannu Linturi  ovat kirjoittaneet teokseen Tulevaisuus ei ole historiatonta -nimisen raportin. Raportti perustuu Mediakasvatusseuran ja Otavan Opiston Osuuskunnan syksyllä 2015 toteuttamasta eDelfoi-paneelista. Mediakasvatusta vuonna 2025 käsittelevässä tulevaisuuspaneelissa 159 vastaajaa otti kantaa kymmeneen mediakasvatuksen tulevaisuuteen liittyvään väitteeseen. Väitteet käsittelivät muun muassa virtuaaliympäristöjä, eriarvoistumista, sananvapautta ja osallistavaa kansalaisuutta.

Vastaajien mukaan virtuaalitodellisuutta on yhä mahdottomampaa erottaa fyysisestä todellisuudesta. Kehitystä pidettiin melko todennäköisenä, mutta ei kovin toivottavana. Vastaajat pitivät myös todennäköisenä sitä, että vuonna 2025 puolet 15­-25­ -vuotiaista elää ’yksityisessä kuplassa’. Enemmistö vastaajista oli huolissaan siitä, että miten kaikille voitaisiin tulevaisuudessa turvata tasa-arvoiset mahdollisuudet oppia sekä mediakriittisyyttä että media-ilmaisua. Ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen uskottiin muuttuvan. Kuitenkaan ihmisten toisilleen tekemän sisällön määrän ei uskottu vähenevän, vaan päinvastoin kasvavan tulevaisuudessa.

Vastausten perusteella Rinne ja Linturi ovat maalanneet neljä tulevaisuuskuvaa, jotka avaavat mahdollisia polkuja mediakasvatuksen lähitulevaisuuteen.

Julkaisun sisällys

Esipuhe
Tiina Salmio, Isabella Holm, Rauna Rahja

Kymmenvuotias menestyjä
Ritva-Sini Merilampi

Media ei ole uhka, sen lukutaidottomuus on
Anniina Lundvall

Mediakasvatuksen kasvava merkitys
Tapio Varis

Tulevaisuus ei ole historiatonta – Mediakasvatus 2025
Jere Rinne & Hannu Linturi

Mediakasvatuksen tulevaisuus
Johannes Koponen

Mediakasvatusseura perustettiin kansalaisvaikuttamista varten
Sirkku Kotilainen

Yhteinen tavoite sijaa antaa
Outi Freese

Onnea kaikki mediakasvattajat!
Sara Sintonen

Ketterä ekosysteemimediakasvattajien tukena
Olli Vesterinen

Digiloikasta pedaloikkaan
Reijo Kupiainen

”Vaikka emme tiedä miltä tulevaisuuden mediakasvatus tulee näyttämään
lienee päivänselvää, että mediakasvatusta tullaan yhä enenevässä määrin
tekemään yhteistyössä ja moniammatillisesti. Mediaympäristöjen muutosten
kautta myös mediakasvatuksen kenttä laajenee, ja uusien toimijoiden kirjo
tuo mukanaan mediakasvatuksen kehittämisen muotoja, joita emme tässä
hetkessä osaa kuvitellakaan. Myös mediakasvatuksen käsite tullee muuttumaan.
Kymmenen vuoden kuluttua medialukutaitoihin on todennäköisesti
liittynyt uusia osa-alueita ja teemoja, mutta mediakasvatuksen arvopohja ja
tavoitteet lienevät edelleen tunnistettavissa: mediakasvatuksessa on pohjimmiltaan
kyse mediataitojen vahvistamisesta aktiivisen, kriittisen ja osallistuvan
kansalaisuuden tukemiseksi. Vuosikymmenen jälkeen toivomme, että
olemme edelleen yhtä mieltä siitä, että mediakasvatus kuuluu kaikille ja sen
tulee olla kaikkien ulottuvilla – taaperoikäisistä isoisovanhempiin. Vaikka
mediakasvatuksen perusperiaatteet ja tavoitteet säilyisivät samoina, mediakasvattajien
ei kannata hukata kykyään ennakoida tulevaisuuden taitoja.
Työtä on jatkossakin syytä tehdä ketterällä otteella ja muuttuvista mediaympäristöistä
kiinnostuen ja innostuen – ja ennen kaikkea yhdessä.”

 • Viimeksi lisätty

 • Nuorisotiedon kirjasto

  Nuorisotiedon kirjasto
  Mediakasvatusseuran kirjat löytyvät Nuorisotiedon kirjastosta. Kirjojen ohella kirjaston tietokannasta löytyy myös mediakasvatus-aiheisia artikkeleita.

 • Media & viestintä -lehti

  Media & viestintä on tieteellinen julkaisu, jossa ilmestyy artikkeleita, haastatteluja ja keskustelunavauksia median, viestinnän ja journalismin tutkimuksen alalta. Media & viestintä on koko mediakenttää tutkiva aikakauskirja, jossa käsitellään viestintään liittyviä teemoja monipuolisesti, myös mediakasvatuksen näkökulmasta. Lehti ilmestyy verkossa open access -periaatteella.

  mediaviestinta.fi