13.2.2018

Moninpelien pelaaminen nuorten osallisuuden tukena: Nuorten kokemuksia moninpelaamisesta

Tutkija(t): Magdaleena Grönlund, Henna Lyttä

Toteutusorganisaatio: Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Sijainti verkossa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017121321133

Julkaisuvuosi: 2017

Julkaisun tyyppi:

Moninpelien pelaaminen nuorten osallisuuden tukena: Nuorten kokemuksia moninpelaamisesta on Jyväskylän ammattikorkeakouluun valmistunut opinnäytetyö. Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Jyvälän Setlementti ry:n Oiva ja Ilona –toiminta, johon kuuluu sukupuolisensitiivinen ja pelilähtöinen nuorisotyö. Yksi työmuoto on Oivan ja Ilonan peli-ilta, johon nuoret kokoontuvat pelaamaan. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa siitä, miten nuoret kokevat moninpelaamisen vaikuttaneen heidän elämäänsä. Aineisto opinnäytetyöhön kerättiin Oivan ja Ilonan tiloissa käyviä nuoria haastattelemalla. Haastateltavaksi valittiin nuoret, joilla oli kokemusta digitaalisesta moninpelaamisesta joko netin välityksellä tai paikallisena moninpelinä. Tulosten mukaan moninpelaamisella oli vaikutusta haastateltavien arjen ja yhteiskunnalliseen osallisuuteen. Erityisesti nuoret kertoivat kokemuksiaan moninpelaamisen sosiaalisista vaikutuksista sekä sitä kautta hankituista ystävistä ja parisuhteista. Nuoret kertoivat saaneensa voimavaroja peleissä olleista yhteisöistä, mutta toisaalta lopettaneensa joidenkin pelien pelaamisen niiden negatiivisten yhteisöjen vuoksi. Haastateltujen mukaan moninpelit tuovat nuorille osallisuuden tunnetta sekä voimavaroja arjessa ja yhteiskunnassa selviytymiseen.

Lue koko tutkimus täältä.

 • Viimeksi lisätty

 • Nuorisotiedon kirjasto

  Nuorisotiedon kirjasto
  Mediakasvatusseuran kirjat löytyvät Nuorisotiedon kirjastosta. Kirjojen ohella kirjaston tietokannasta löytyy myös mediakasvatus-aiheisia artikkeleita.

 • Media & viestintä -lehti

  Media & viestintä on tieteellinen julkaisu, jossa ilmestyy artikkeleita, haastatteluja ja keskustelunavauksia median, viestinnän ja journalismin tutkimuksen alalta. Media & viestintä on koko mediakenttää tutkiva aikakauskirja, jossa käsitellään viestintään liittyviä teemoja monipuolisesti, myös mediakasvatuksen näkökulmasta. Lehti ilmestyy verkossa open access -periaatteella.

  mediaviestinta.fi