1.1.2007

Näkökulmia mediakasvatukseen

Tutkija(t): Heikki Kynäslahti, Reijo Kupiainen & Miika Lehtonen (toim.)

Toteutusorganisaatio: Mediakasvatusseura

Sijainti verkossa: Näkökulmia mediakasvatukseen

Sijainti verkossa: http://www.mediakasvatus.fi/publications/ISBN978-952-99964-1-4.pdf

Julkaisuvuosi: 2007

Julkaisun tyyppi: ,

Näkokulmia mediakasvatukseen -teoksen tavoitteena on tuoda esille mediakasvatuksen alalta sekä tutkimustietoa että kokemuksia käytännön sovelluksista. Teoksen ensimmäinen osa koskee mediakasvatuksessa tehtävää tutkimusta ja käsitteellistä määrittelyä. Jälkimmäisessä osassa esitellään erilaisia mediakasvatuksen hankkeita ja käytännön kokemuksia.

Suomalaiselle mediakasvatukselle on viime vuosina ollut tunnusomaista erilaisten lähestymistapojen, näkökulmien, keskinäinen vuoropuhelu. Kuten teoksen artikkeleista ilmenee, näitä lähestymistapoja on luokiteltu ja ”heimoteltu”.
Mediakasvatus on monipuolinen ala. Voidaan sanoa, että siltä puuttuu selkeä määrittely tai että sillä on monta määritelmää. Ensimmäisessä osassa tarkastellaankin mediakasvatuksen olemusta historiallisesta ja käsitteellisestä näkökulmasta. Kirjan jälkimmäinen osa tuo esille mediakasvatuksen käytäntöjä ja moninaisia toimijoita. Mediakasvatus hahmottuu artikkeleissa eri medioiden, eri-ikäisten oppijoiden ja erilaisten kulttuurikenttien mukaisesti.

 • Viimeksi lisätty

 • Nuorisotiedon kirjasto

  Nuorisotiedon kirjasto
  Mediakasvatusseuran kirjat löytyvät Nuorisotiedon kirjastosta. Kirjojen ohella kirjaston tietokannasta löytyy myös mediakasvatus-aiheisia artikkeleita.

 • Media & viestintä -lehti

  Media & viestintä on tieteellinen julkaisu, jossa ilmestyy artikkeleita, haastatteluja ja keskustelunavauksia median, viestinnän ja journalismin tutkimuksen alalta. Media & viestintä on koko mediakenttää tutkiva aikakauskirja, jossa käsitellään viestintään liittyviä teemoja monipuolisesti, myös mediakasvatuksen näkökulmasta. Lehti ilmestyy verkossa open access -periaatteella.

  mediaviestinta.fi