27.8.2015

Nuorisotyöntekijöiden käsityksiä mediakasvatuksesta – Mediakasvatusseuran lisäraportti Verken kuntakyselyyn

Tutkija(t): Gabriella Óturai ja Mediakasvatusseura ry

Toteutusorganisaatio: Mediakasvatusseura ry

Sijainti verkossa: Nuorisotyöntekijöiden käsityksiä mediakasvatuksesta – Mediakasvatusseuran lisäraportti Verken kuntakyselyyn

Julkaisuvuosi: 2015

Julkaisun tyyppi:

Mediakasvatusseura on tuottanut lisäraportin Verken kuntakyselyyn, jossa 915 nuorisotyöntekijän vastauksia on tarkasteltu mediakasvatuksen kehittämisen näkökulmasta. Käsillä olevassa lisäraportissa selvitetään Verken kuntakyselyn pohjalta, mitä nuorisotyöntekijät kertovat mediakasvatuksesta, mitä digitaalinen maailma antaa nuorisotyölle, sekä miten sujuvaa verkkonuorisotyötä voi edistää.

Vastausten perusteella käy ilmi, että nuorisotyöntekijät kokevat internetin ja digitaalisen median mahdollisuuksien hyödyntämisen tärkeäksi ja  että ammatilliseen kehittymiseen kaivataan lisää tukea ja arvostusta.

Internetin käyttäminen nuorten parissa tehtävässä työssä liittyy tiivisti mediakasvatukseen ja raportti antaa myös virikkeitä ja ideoita sujuvan verkkonuorisotyön edistämiseen. Merkittävimmät verkon käyttötavat nuorisotyössä ovat tiedottaminen ja yhteydenpito nuoriin. Koska mediakasvatus, digitaalisissa toimintaympäristöissä työskentely ja oman osaamisen kehittäminen nuorisotyössä ovat tärkeitä, antaa raportti suuntaviivoja niille kokonaisuuksille, joita voidaan tutkia lisää tai liittää osaksi ammattikunnan kehittämisen painopisteitä.

Kuntakyselyn mediakasvatuksellisen osuuden tuloksiin ja kuvioihin voit tutustua tarkemmin SlideSharessa.

 • Viimeksi lisätty

 • Nuorisotiedon kirjasto

  Nuorisotiedon kirjasto
  Mediakasvatusseuran kirjat löytyvät Nuorisotiedon kirjastosta. Kirjojen ohella kirjaston tietokannasta löytyy myös mediakasvatus-aiheisia artikkeleita.

 • Media & viestintä -lehti

  Media & viestintä on tieteellinen julkaisu, jossa ilmestyy artikkeleita, haastatteluja ja keskustelunavauksia median, viestinnän ja journalismin tutkimuksen alalta. Media & viestintä on koko mediakenttää tutkiva aikakauskirja, jossa käsitellään viestintään liittyviä teemoja monipuolisesti, myös mediakasvatuksen näkökulmasta. Lehti ilmestyy verkossa open access -periaatteella.

  mediaviestinta.fi